Loading...

Vigtig info til foreningerne

Husk: Sidste frist for medlemsregistrering er d. 31. januar

19. december 2016 · Jeppe Weinreich

Fra den 1. december og frem til den 31. januar 2017 skal alle foreninger under DAF og DGI indberette medlemstal.

Medlemsregistreringen åbnede 1. december på portalen www.medlemstal.dk, og her er det vigtigt, at ALLE medlemsforeninger i DAF afleverer deres tal inden d. 31. januar i det nye år.

Centralt ForeningsRegister (CFR) blev oprettet i 2012 for at gøre medlemsregistreringen enklere. Der var tale om en samkøring af registreringen fra de tre organisationer: DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.  Medlemstallene bruges af idrætsorganisationerne til at analysere udviklingen i idrætten, og tallene bruges også til at beregne tilskud til de enkelte idrætter.

Vejledning om registrering kan findes HER, men ellers er det i korte hovedtræk:

  • Foreningens aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december.
  • Foreningen skal optælle/registrere alle sine aktive medlemmer, som har været indmeldt i kalenderåret.
  • Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der har betalt kontingent i minimum tre måneder.
  • Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr. kalenderår pr. forening/afdeling.

Læs mere på portalen www.medlemstal.dk

© Copyright Dansk Atletik Forbund