Loading...

Carl Friedrichsen med Dannebrog. Fra åbningsceremonien ved NM-inde for veteraner i Reykjavik 2008

Mindeord

Carl Friedrichsen 1938-2016

02. februar 2016 · Kjell Fossen

Kjeld Fossen, tidligere formand for norsk atletiks veteraner, har sendt disse mindeord i forbindelse med Carl Friedrichsens død.

Vår gode venn og følgesvenn i veteranfriidretten, Carl Friedrichsen, er gått bort. Vi har lenge sett hans kamp mot sykdommen og med bekymring vært vitne til hans stadig mer svekkede helse. Likevel var budskapet om hans bortgang uventet. Vi sørger sammen med våre danske veteranvenner.

Vi som har kjent Carl gjennom flere tiår med veteranfriidrett, var liksom vant med at Carl og hans gode makker og kone, Aase, skulle være å se på de store mesterskapene i Norden. Vi savnet derfor hans brede rygg og gode smil i Moss og Haugesund. Carl hadde i det lengste håpet å kunne være med på disse arrangementene.

Carl var på mange måter selve inkarnasjonen på dansk veteranfriidrett, både gjennom en 12 år lang uselvisk innsats som leder og administrator, og som utøvende friidrettsmann. Et blikk på den danske "alle tiders statistikken", viser at Carls resultater lå langt over gjennomsnittet. Som menneske var han jovial og vennlig, den gode ambassadør for det samhold som veteranfriidretten skal skape mellom land og folk. Carls lange erfaring og store kontaktnett, og den omfattende bekjentskapskretsen som levd liv, alder og erfaring gir, gjorde ham særlig skikket til dette.

Vi vil savne Carl i veteranmiljøet men tar med oss de mange gode minnene, og vil huske hans alltid velmente ønske foran en konkurranse: "Hell og lykke"!

For
veteranvenner i Norge

Kjell Fossen
tidl. leder av Norges Friidrettsforbunds Veteranutvalg

© Copyright Dansk Atletik Forbund