Loading...

DT 2016

Husk tilmelding til DT 2016 senest 18. marts

24. februar 2016 · Henriette Leth Nielsen

Senior-komitéen byder velkommen til sæson 2016 - indledende runde foregår 21-22 maj.

DT-2016 bliver som i sæsonen 2015 afholdt på én indledende runde, samt en finalerunde.

  • Indledende runde bliver præliminært i weekenden den 21. – 22. maj
  • Finalerunden med DT-finale og kval. matcher, bliver i weekenden 10.-11. september.
  • Tilmelding foregår ved at sende udfyldt tilmeldingsskema til daf@dansk-atletik.dk. Hent tilmeldingsskema her.
  • Deltagergebyr: Satser kan ses her.
  • Arrangørtilskud: Der ydes i år et fast tilskud til arrangørklubberne på kr. 7.000,- for en dobbeltmatch og kr. 3.500,- for en enkeltmatch. Der ydes ikke andre former for godtgørelse.
  • Fristen for tilmelding af hold: Tilmeldingen skal være DAF i hænde senest fredag 18. marts.
  • Divisionsinddelingen bliver som tidligere med 8 hold i en landsdækkende Elitedivision, efterfulgt af Øst-/Vest-divisioner, der som udgangspunkt består af 6 hold hver. Dog har senior-komitéen i samarbejde med arrangørerne mulighed for at forøge antallet i de regionale divisioner, hvis forhold gør, at dette skønnes mest hensigtsmæssigt. Det forventes at offentliggørelse af divisionsinddelingen kan ske senest den 08. april på hjemmesiden.
  • Terminerne (tid og sted) for de indledende matcher forventes offentliggjort inden den 01. april (paragraf 6-4-7).
  • De 4 dobbelttællende øvelser i Elitedivisionen, hvor begge deltagere tæller point (paragraf 6-7-4), bliver offentliggjort samtidig med divisionsinddelingen.

Læs invitation til DT 2016 her.

 

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund