Loading...

Uddannelse

Klubberne uddanner som aldrig før

13. marts 2016 · DAF Kommunikation

DAF’s medlemsforeninger uddanner ledere, trænere og dommere i et omfang, som vi ikke har set det i atletikforbundet i en længere årrække. Det fremgår af de nøgletal for 2015, som DAF’s administration netop har indberettet til Danmarks Idræts Forbund.

”Vi har i 2015 haft det højeste antal uddannelsestimer i de år, vi har målt på omfanget, dvs. siden 2007,” forklarer Jakob Larsen, DAF’s direktør.  Det er ikke mindst på trænerkurserne, at væksten er sket, og der er nu 350 trænere med licens i DAF.  Også antallet af timer på lederkurser er steget markant, mens antallet af dommere på kursus faldt tilbage til et ”normalt” niveau efter et 2014 med rekordaktivitet.

Desuden har DAF registreret det næsthøjeste antal skolesamarbejder i ni år, mens antallet af atletikskoler er det laveste siden 2007. Sidstnævnte forhold er ikke nødvendigvis et udtryk for tilbagegang, men afspejler snarere, at mange klubber efter nogle år med atletikskoler har udviklet egne koncepter, som ikke imidlertid ikke lever op til DIF’s definition på en atletikskole.

”Det betyder dermed ikke, at der er mindre sommerferieaktivitet i klubberne, men snarere at klubberne har valgt at lave noget andet end det oprindelige koncept for atletikskoler,” forklarer Jakob Larsen.

Herunder kan man se tallene i historisk perspektiv. Bemærk, at tallene for 2015 er endnu ikke er reviderede og der kan således forekomme justeringer.

År

Alle tiders Atletikskole

Forenings-udvikling

Forenings-besøg

Skole-samarbejde

Uddannelse (kursustimer)

Ledere

Dommere

Trænere

I alt

2007

19

8

43

0

787

995

8.406

10.188

2008

21

4

50

0

555

504

8.784

9.843

2009

25

3

50

2

1.299

1.097

6.030

8.426

2010

25

2

50

1

1.238

900

4.922

7.060

2011

24

11

50

6

889

1.153

5.270

7.312

2012

25

14

50

5

866

707

7.049

8.622

2013

15

20

50

8

435

522

8.741

9.698

2014

15

7

50

10

565

1.628

6.538

8.730

2015

14

9

50

9

2.950

681

10.493

14.124

Kilde: Dansk Atletik Forbunds nøgletal, marts 2016

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund