Loading...

Fra pressemødet sidste år, hvor Bevæg Dig For Livet førset gang blev præsenteret. (Lars Møller)

Bevæg Dig For Livet

”Løbeprojektet har aldrig været så vigtigt som lige nu ”

17. marts 2016 · DAF-Kommunikation

Den store satsning mellem DIF og DGI - Bevæg Dig For Livet - er trods flere udfordringer kommet godt i gang. Men 2016 bliver et afgørende år, fortæller DAF-formand Karsten Munkvad.

Ovenstående rubrik stammer fra Karsten Munkvad, som sammen med en række projektmedarbejdere i DAF nu i halvandet år har arbejdet med forbundets uden sammenligning største satsning i nyere tid: Bevæg Dig For Livet.

Det er her, at DAF sammen med DGI dens landsdelsforeninger ruller en landsdækkende motionsbevægelse ud til danskerne. Målet er voldsomt ambitiøst: 50.000 flere medlemmer i DAF’s og DGI’s foreninger og 100.000 flere løbere i 2025, og det opfatter DAF stadig som realistisk, fordi samarbejdet mellem DAF og DGI nu forventes at være over de værste ”børnesygdomme”.

”Det her er pionerarbejde, fordi det er første gang, at et specialforbund i DIF arbejder så tæt sammen med DGI om så stort et projekt. Vi har haft vores diskussioner, som har afspejlet forskelle i kultur og tradition i Danmarks to store idrætsorganisationer, men vi er på vej,” beroliger Karsten Munkvad.

Nøgletallene for BDFL afslører, at det i 2015 er lykkedes ganske godt at få gang i den nødvendige uddannelse, mens det primært har knebet med at få udrullet projektets helt centrale element – ugentlige gratisløb i alle landets 98 kommuner.

Den store udfordring
”Det bliver indsatsområdet i 2016, og lad mig bare sige det lige ud: Det bliver afgørende at få hul på denne udfordring. De kommende år byder på en række væsentlige forandringer i befolkningens sammensætning og idrætsvaner. Der kommer flere og flere arrangører, heriblandt internationale, kapitalstærke og professionelle arrangører. Vores perspektiv er, at vi ikke skal slås om de eksisterende motionsløbere, men derimod understøtte rekrutteringen af endnu flere,” lyder det fra Karsten Munkvad.

Befinder DAF’s medlemsforeninger, som arrangerer motionsløb og har en indtægt på det, sig på en ”brændende platform”?

”Det er måske for meget at sige lige nu, fordi vi stadig har en mulighed for at påvirke situationen. Vi kan ikke forvente at vinde kampen om motionen på et marked med stadig flere aktører med mindre, at vi konstant tænker nyt – ikke kun i forhold til indpakning og teknisk innovation, men bestemt også i forhold til nye målgrupper. Her kan alliancer mellem arrangører, også kommercielle og foreninger være et rigtigt godt redskab til fordel for alle,” siger direktør i DAF, Jakob Larsen.

Hvordan skal vi se BDFL-projektet på det marked, som du skitserer her? Er det projekt konkurrencedygtigt?

”BDFL skal ikke ses som et redskab i en konkurrence. Vi søger ikke en større del af kagen; vi vil gøre kagen større. BDFL skal ikke konkurrere med hverken foreninger eller kommercielle. Det skal understøtte deres aktiviteter i årene, der kommer. Målet er, at flere skal løbe – også i forening. Og det er ikke konkurrence – det er assistance,” siger Jakob Larsen.

Han peger på, at Danmark har en model, som er et særsyn i international atletik. Således er den internationale udvikling på motionsmarkedet gået uden om Danmark, som i store træk stadig har en helt særegen forretningsmodel. I Danmark er langt de fleste motionsarrangementer foreningsdrevne, mens de nationale atletikforbund i Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Spanien i udstrakt grad har overladt denne opgave til kommercielle aktører.

”Til gengæld tjener disse store atletiknationer penge på stadionatletikken, mens det i øjeblikket ikke er muligt for os i Danmark. Vi forventer, at begge forhold vil ændre sig væsentligt i Danmark i de kommende år,” forklarer DAF-direktøren.

© Copyright Dansk Atletik Forbund