Loading...

Skole OL

Skole OL går spændende tid i møde

15. april 2016 · DAF Kommunikation

I går offentliggjordes det, at finalen i Skole OL fra næste år og frem til 2019 flyttes til Aarhus. Samtidig udvides tiltaget, som hidtil har været baseret på atletik som eneste idræt, til at bestå af flere idrætsgrene; et “rigtigt” OL for skolebørn.

Skole OL opstod i forbindelse med Københavns IOC session i 2009, hvor Sparta tog initiativ til, at man som led i en levendegørelse af den olympiske komites møde bl.a. afholdte et stort skoleatletik stævne. Den første udgave var så stor en succes, at partnerne besluttede at fortsætte som en årlig tilbagevendende begivenhed.

Siden har samarbejdspartnere, hvor ikke mindst atletiklubben Sparta og Københavns Kommune inkl. skoler fortjener stor anerkendelse for deres indsats, formået at skabe en af dansk idræts største succeshistorier anført af et finalestævne med 8.000 deltagere i en spektakulær kulisse på Østerbro Stadion.

I 2014 overtog atletikforbundet det overordnede ansvar for drift og udvikling af begivenheden fra de retmæssige ejere og rettighedshavere, Danmark Idrætsforbund.

Dette muliggjordes via et 4-årigt projekt baseret på en national udrulning med Skole OL i hele landet. Det er som resultat heraf, at det indeværende år byder på 31 lokale kvalifikationskonkurrencer, supplerende skolestævner og, forventes det, 50.000 starter.

DAF’s direktør Jakob Larsen forklarer: “Da vi i efteråret 2013 overtog ansvaret for drift og udvikling af Skole OL, igangsatte vi en proces med henblik på at sikre en videreførelse af projektet efter 2017. Vi så et stort udviklingspotentiale for vores foreninger i Skole OL, men samtidig også et behov for at øge værdien af arrangementet for nuværende og potentielle partnere, da vi ellers let risikerede at al arbejde lavet af ikke mindst Sparta, men også de mange andre deltagende foreninger ville være spildt for dansk atletik, når projektet stod til at stoppe med udgangen af 2017”.

Derfor opstod ideen om udvidelse med andre idrætsgrene og en flytning af finalen til Aarhus, hvor “Kulturby 2017” og Dansk Atletik Forbunds bud på EM Cross 2019 ifølge Jakob Larsen danner en god ramme for en ambitiøs og perspektivrig målsætning for Skole OL i de kommende år, som udover de to events også vil indeholde omfangsrig udvikling af foreningernes rolle i “Åben skole” og idrætsundervisningen.

DAF’s formand Karsten Munkvad uddyber planerne for 2017-2019 således: “Vi agter at øge relevansen af Skole OL for samtlige skoler i landet ved at have flere idrætter på programmet. Det vil naturligvis fjerne atletikkens eksklusivitet, men vi tror faktisk, at det vil give flere deltagere - også til atletikken. De 31 lokale arrangører i 2016 vil via udvidelsen få en naturlig anledning til at søge samarbejder på tværs af idrætter, og det er noget, som vi ser store udviklingsmuligheder i”. Karsten Munkvad tilkendegiver ydermere, at man i de kommende dage vil kontakte de nuværende arrangører med informationer om planer for 2017-2019, og de muligheder det kan og vil indebære for forbundets foreninger.

“Vi har god tid til at forberede os til 2017, og inden da har vi 31 lokale stævner og et storslået finalestævne i København, hvor vi som idræt igen har mulighed for at vise os frem fra vores bedste side”, siger Karsten Munkvad og afslutter med at udtrykke stor anerkendelse for det arbejde, som Sparta og Københavns Kommune i de forgangne 8 år har leveret - en indsats som har muliggjort en udvikling af dansk skoleidræt, som de færreste havde kunnet forudse.

Dansk Atletik Forbund vil i den kommende tid drøfte muligheder for videreførelsen af det københavnske Skole OL i en model, som både vil være kvalifikation til Skole OL finalerne og samtidig respektere den særlige københavnske historie bag Skole OL.

Årets finaler i Skole OL finder sted på Østerbro Stadion den 7.-10. juni - og med OL i Rio de Janeiro lige om hjørnet, kunne intet være mere passende, da det netop var i København, at Rio de Janeiro fik tildelt værtskabet for OL 2016.

Udover Danmarks Idrætsforbund, de involverede kommuner og atletikforeninger er Skole OL støttet af Nordea-Fonden og Trygfonden, og afvikles i samarbejde med TV2.

© Copyright Dansk Atletik Forbund