Loading...

Nyt fra DAF

Indkaldelse til Dansk Atletik Forbunds årsmøde 2016

29. april 2016 · DAF

Alle DAF klubber inviteres med til Atletikkens Årsfest 29.-30. oktober.

Bestyrelsen i Dansk Atletik Forbund håber at se DIG til 2-dages arrangement, hvor DAF Senior- og Børne-unge komite er værter for programmet lørdag eftermiddag, og lørdag aften samles vi til festmiddag og ”award show”, hvor vi skal hylde dem, der har ydet særligt og udmærket sig i dansk atletik og motion i årets løb. Søndag morgen starter DAF’s årsmøde, hvor bl.a. ny Strategiplan for perioden 2017-2020 er til vedtagelse.

DIN deltagelse er vigtig, så vi sammen kan beslutte de rigtige skridt for fremtidens atletik, løb og gang. Så husk at sætte X i kalenderen og kom og vær med!

Alle foreninger opfordres til at invitere nye og unge repræsentanter med til Atletikkens Årsfest.

Sted: Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart
-Læs om Brogaarden HER

Tilmelding: Senest fredag 14. oktober kl. 12:00 til DAF kontor daf@dansk-atletik.dk

Betaling: Stemmeberettigede deltager gratis, men betaler for evt. overnatning. Deltagerpris for senior- og Børne-unge komiteernes program lørdag.

Program: Nærmere program for weekenden følger i DAF nyhedsbrev og hjemmeside.

Vigtige datoer

  • 25. september Forslag til DAF Love & DAF bestemmelser
  • 7. oktober Årsmødemateriale offentliggøres på forbundets hjemmeside
  • 14. oktober kl. 12:00 Tilmeldingsfrist
  • 16. oktober Frist kandidatur til bestyrelses- og komiteformandspost
  • 29.-30. oktober Atletikkens Årsfest

© Copyright Dansk Atletik Forbund