Loading...

IAAF beslutning om russisk atletik

DAF udtalelse

17. juni 2016 · DAF Kommunikation

På pressemøde fredag har IAAF meddelt, at Rusland fortsat er suspenderet fra international konkurrencevirksomhed; og i forlængelse heraf ikke vil være at finde blandt de deltagende nationer i atletikkonkurrencerne under OL i Rio de Janeiro.

Det er med tilfredshed, at Dansk Atletik Forbund har modtaget meddelelse om opretholdelse af IAAF's suspension af russisk atletik fra international konkurrence.  

Vi har med ærgrelse modtaget rapporter og andre informationer, som dokumenterer, at arbejdet med at etablere en troværdig og effektiv antidoping indsats i Rusland ikke er nået så langt, som man havde kunnet håbe. Den fortsatte suspension er derfor en logisk konsekvens, og vi er yderst tilfredse med, at det var en enstemmig beslutning truffet af IAAF's council om af opretholde suspensionen.

IAAF’s council har i forbindelse med dagens beslutning dog åbnet op for, at individuelle russiske atleter kan gives dispensation for beslutningen, såfremt de kan dokumentere, at de har været underlagt hyppig testning i regi af et troværdigt antidoping apparat og derudover ikke er belastet af en russisk atletikkultur med udstrakt tolerance af doping.

Vi anerkender principielt, at der kan være russiske atleter, som har boet og trænet kontinuerligt i udlandet udenfor det russiske system. Samtidig ønsker vi dog at tilkendegive betragtelig bekymring over et system, som sandsynligvis vil indebære subjektive vurderinger af personsager. 

Vi vil derfor nøje følge konsekvensen af denne dispensationsmulighed, som har potentialet til at omgå en ellers meget tilfredsstillende beslutning om ikke at tolere systemisk snyd i russisk atletik.

Sluttelig vil vi gerne tilkendegive, at vi finder dagens beslutning rigtig, men at atletikkens problem med doping ikke er løst alene herved. Der er fortsat lande, som skal forbedre deres indsats for at forhindre snyd, både de nationer, som er på IAAF's nuværende "watch list" og andre nationer, som har foruroligende mange positive tests.

Dansk Atletik Forbund vil fortsat arbejde for at øge muligheden for sanktioner overfor nationer, som ikke formår at leve op til de krav, som WADA's antidoping kodeks og IAAF's regler dikterer.

 

Karsten Munkvad
Formand

Jakob Larsen
Direktør

© Copyright Dansk Atletik Forbund