Loading...

Regler og love

Nye regler for Store DM

24. juni 2016 · DAF

DAFs Seniorkomite har behandlet ændringer til Forbundsmappens seniorbestemmelser i forhold til Store DM. Vigtige ændringer er, at bl.a. indledende heats på 400 og 1500 meter udgår til fordel for A-B-C heats.

De vedtagne ændringer, som seniorkomiteen har behandlet i juni måned, træder i kraft med det samme og vil snarest blive opdateret i seniorbestemmelserne afsnit 13 på hjemmesiden. Ændringerne vedrører nedenstående:

§13.3.25 / 13.3.66       Tidsskema DM

De konkrete vejledende tidsskemaer fjernes fra seniorbestemmelserne.

Arrangør skal have tidsskema godkendt af DAF’s tekniske kontaktperson og seniorkomiteen i god tid inden mesterskabet (svarende til 2 måneder). Godkendt tidsskema udsendes sammen med invitationen.

§13.3.35, 13.3.38, 13.3.40     

Der løbes indledende og finale på 100 meter, 200 meter, 800 meter, 100 meter hæk, 110 meter hæk.

For 400 meter, 400 meter hæk, 1500 meter, 4 X 100 meter og 4 x 400 meter løbes der A-B-C heats i stedet for indledende heat.

Indplacering i A-B-C heat sker på baggrund af årsbedste. Løbere fra såvel A-B og C heat kan vinde medaljer.                        

§13.3.41           Note

Alle stafetter afholdes i eget stævne, fri af Store DM.

En opdatering af ovenstående: Stafetter ER en del af Store DM.

§13.3.43           Kvalifikationskrav i tekniske øvelser

En opblødning af §, der giver øget beføjelser til arrangør og DAF’s tekniske personale.

I tilfælde af mange tilmeldte (mere end 12-16 tilmeldte atleter), vil den lokale arrangør i samarbejde med DAF vurdere et eventuelt behov for kvalifikationskonkurrencer. Kvalkonkurrencer vil i så fald blive placeret først på dagen.

© Copyright Dansk Atletik Forbund