Loading...

Nyhedsbrev

Diverse

04. september 2016 · DAF

Foreningsundersøgelse 2016 – Ændringsforslag til Årsmødet – Nye klubber

DAF Foreningsundersøgelse 2016
…blev sendt ud til alle klubformænd d. 2. september Her spørger vi bl.a. til aktuelle klubforhold, erfaring og ønsker til forbundstilbud fra DAF. Vi håber meget, at alle vil bruge 10 min på at svare på spørgsmålene. Der er 3 uger til at svare (2-23. sept.). Rapport fra Foreningsundersøgelsen offentliggøres sammen med materiale til DAF årsmøde.

Årsmøde
Tillæg til Årsmødet: I forhold til ændringsforslag til DAF Love + DAF Bestemmelser afsnit: 9, 16, 17, 18 er der frist den 25. sept.

Nye klubber
Siden sidste nyhedsbrev er orienteringsklubben Mariager Fjord OK blevet medlem af DAF. Velkommen!

© Copyright Dansk Atletik Forbund