Loading...

DAF Årsmøde

Birthe Steenberg træder ind i bestyrelsen

02. november 2016 · Jeppe Weinreich

Formanden for Helsingør IF Atletik afløser Annette Nørgaard i DAFs bestyrelse.

Formand i Helsingør IF Atletik siden 2009 – og nu også bestyrelsesmedlem i DAF. Som eneste navn på valg til den vakante plads i DAFs bestyrelse, var der tale om en ren formalitet, da Birthe Steenberg ved søndagens årsmøde i Strib officielt blev valgt ind. Hun overtager den plads, som var blevet ledig, efter at Annette Nørgaard Jensen for nylig valgte at trække sig.

51-årige Birthe Steenberg, der til daglig arbejder som sektorchef i Dansk Slagtefjerkræ, er uddannet dyrlæge. Ligesom sin forgænger bliver hun eneste kvinde i DAFs bestyrelse, og det faktum påpegede hun da også, da hun præsenterede sig på årsmødet. ”Hvor er kvinderne?” - lød det retorisk.

Steenberg beskriver sig selv som ”sidevært”, forstået på den måde, at hun ikke selv har nogen baggrund som atletikudøver, men er kommet ind via sin talentfulde datter, hækkeløberen Mathilde Heltbech, ligesom at hendes mand er aktiv masters-atlet.

”Min største opgave bliver at være klubbernes ambassadør,” slog hun fast, ligesom at hun appellerede til, at mange historiske konflikter fremover bliver begravet, hvad enten det gælder Vest- i forhold til Østdanmark eller en angivelig modstand mod landets
stærkeste klub.

Ikke mere brok, mere åbenhed
”Vi skal holde op med at brokke os og i stedet være mere åbne. Der er brug for mange flere typer derude i klubberne,” sagde Steenberg, og henviste til sin egen klub: ”Vi fungerer godt sammen, fordi vi er forskellige.”

Formand for DAF, Karsten Munkvad, var sygemeldt, og i stedet var det næstformand Torben Dan Pedersen, som overtog dennes rolle under årsmødet. Som ved de seneste årsmøder med Willy Rasmussen som dirigent.

Næstformanden gav det nye bestyrelsesmedlem følgende ord med på vejen:
”Du har et hjerte og blik for klubberne, og du taler lige ud af posen. Jeg tror, du bliver en gevinst.”

Som bestyrelsesmedlem kan Steenberg ikke længere sidde i DAFs Seniorudvalg. Ind træder i stedet sports-og udviklingschef i Odense Atletik (og tidligere dansk mester i højdespring), Andreas Jeppesen.

(Det officielle referat fra årsmødet ligger klar fredag)

Valg i henhold til DAF’s love §12

  • Bestyrelse

Karsten Munkvad, genvalgt til formand for 2 år
Svend L Christensen, genvalgt 2 år
Søren Munch, genvalgt for 2 år
Birthe Steenberg opstillet til den vakante plads som bestyrelsesmedlem. Valgt for 2 år

  • Børne-ungekomite

Gunnar Møller Nielsen, genvalgt for 2 år
 

  • Seniorkomite

Birthe udtræder som valgt medlem, idet hun træder ind som nyt bestyrelsesmedlem.
Andreas Jeppesen stiller op som valgt medlem. Vælges for 2 år.
 

  • Masters Komite

Poul Grenaa genopstiller ikke.  
Henning Steffan Jensen, valgt for 2 år
 

  • Teknisk Komite

Kirsten Bergmann, genvalgt for 2 år
 

  • Appeludvalg

Thomas Thomsen, genvalgt for 2 år
Jette Schmidt, genvalgt for 2 år
Martin Roald-Arbøl, genvalgt som suppleant for 1 år
 

  • Intern revision

Søren-Erik Svendsen, genvalgt for 2 år
 
Idet forslag 1 blevet vedtaget skal der vælges eksternt revisionsfirma. EY indstilles.

© Copyright Dansk Atletik Forbund