Loading...

Årsmøde, konferencer & DAF Award 2016

Årsfest tilmelding & forslag til årsmøde

08. juli 2016 · Kirse Ellegaard

Information om deltagelse, tilmelding og vigtige deadlines

Gå ikke glip af DAF Årsfest 29-30/10, hvor vi sammen skal mindes højdepunkterne fra året og hylde de der på forskellig vis har sat deres aftryk. Det er også weekenden, hvor du og din klub har lejlighed til på demokratisk vis at præge retningen for dansk atletik og motion.
Se PROGRAMMET for hele årsfesten
   
Tilmelding senest fredag 14/10 kl. 12:00 skal ske pr. e-mail til DAFs kontor. Angiv ved tilmelding deltagelse ved:

  • Børne-ungdomskonference / Seniorkonference (lørdag 13-16)
  • Årsfestens middag & Award (lørdag) kr. 300,-
  • Årsmøde med navn på foreningens repræsentant(er), samt hvem der er stemmeberettigede. (kr. 400,- kun for ikke-stemmeberettigede)
  • Overnatning (Dobbeltvær. kr. 300,- per pers. / Enkeltvær. delebad kr. 500,-)

Vigtige datoer

  • 25. september Forslag til DAF Love & DAF bestemmelser
  • 7. oktober Årsmødemateriale offentliggøres på forbundets hjemmeside
  • 14. oktober kl. 12:00 Tilmeldingsfrist
  • 16. oktober Frist kandidatur til bestyrelses- og komiteformandspost
  • 29.-30. oktober Atletikkens Årsfest

Ønsker du at fremsætte ændringsforslag til DAF's Love eller DAF's bestemmelser afsnit 9, 16-18, til behandling på årsmødet bedes du benytte dette SKEMA. Skemaet udfyldes (ét skema pr. forslag), og returneres som word-fil til DAFs kontor, senest 25/9.
Se nærmere om ændringsforslag i Årsmødeindkaldelse

Til DAFs årsmøde kan repræsentanter for DAFs medlemsforeninger og medlemmer af DAFs bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper, ansatte samt inviterede gæster tilmelde sig. Stemmeberettiget er foreningsrepræsentanter, DAF's bestyrelse samt komiteformænd. 

Pba. seneste medlemsindberetning til CFR har hver klub én repræsentant med stemmeret, mens klubber med min. 100 aktive medlemmer kan have to stemmeberettigede repræsentanter.  

© Copyright Dansk Atletik Forbund