Loading...

McLaren rapport del 2

Status på dansk atlet

17. januar 2017 · Jakob Larsen

IAAF's undersøgelse af mulig dansk dopingtilfælde pågår

Som meddelt tidligere indeholdt den såkaldte McLaren rapport del 2 om doping i Rusland omtale af en hidtil ukendt dansk atlet testet positiv for EPO.

Staben bag den uafhængige McLaren rapport har siden offentliggørelsen af rapportens del 2 overladt al dokumentation til WADA, som siden har sendt al atletik-relateret materiale til IAAF. Her efterforsker man nu de over 200 mulige sager om atletikudøvere; primært fra Rusland.

Da det modtagede materiale i mange tilfælde er ufuldstændigt, er IAAF p.t. i gang med at indhente supplerende oplysninger. Der vil ikke ske en udmelding, hverken til DAF eller øvrige interessenter før der foreligger et fuldstændigt overblik af det samlede materiale på de enkelte atleter.

Dansk Atletik Forbund har løbende kontakt med såvel Anti-Doping Danmark som det internationale atletikforbund, og vil så snart der foreligger en afklaring formidle dette via disse sider.

© Copyright Dansk Atletik Forbund