Loading...

Nordisk kongres 2017

Banebrydende vedtagelse af nordisk udviklingscenter

12. marts 2017 · Dansk Atletik Forbund

De fem nordiske atletikforbund går sammen om etablering af fælles nordisk udviklingscenter

Innovation og idéudvikling er nøgleordene i en væsentlig, principiel beslutning, som atletikforbundene i de fem nordiske lande vedtog på de forgangne 2 dages Nordisk Kongres i København.

Det første konkrete resultat af den nordiske kongresbeslutning bliver grundlæggelsen af et nordisk "Nordic Athletics Development Center". En fælles arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fem nordiske lande skal indenfor de kommende tre måneder udarbejde program og tidsplan. De første resultater af udviklingsarbejdet skal se dagens lys i 2018.

De 5 formænd for de nordiske landes atltikforbund understregede på kongressen alle vigtigheden af et udbygget nordisk samarbejde.

"Vi har brug for og ønsker et paradigmeskifte i atletikken, og derfor er det utroligt glædeligt, at vi i fællesskab er blevet enige om denne beslutning om et skridt i retning af en ny tid for atletikken. Hvert land har sine egne kvaliteter, og når vi samler kræfterne om udvikling og innvoation, står vi, vores atleter og vores foreninger stærkt i fremtiden", udtaler de fem formænd.

Initiativet fra de for nordiske lande sker parallelt med udviklingen af et fornyet positivt image af atletikken under den ny ledelse i IAAF. Atletikken er den primære idræt ved de Olympiske Lege, og med skoleatletik, motionsløb samt udvikling af atletikken i foreningsregi er vores idræt også verdens primære deltageridræt.

"Vi har en oprigtig ambition om en fornyet og stærk version af atletik i de nordiske lande; det være sig i forhold til traditionel atletik, børneatletik, motionsløb, events eller atletik på helt nye interesante platforme", lyder den fælles meddelelse fra de fem formænd.

© Copyright Dansk Atletik Forbund