Loading...

DAF bestyrelsesmøde 17.-18. marts

DAFs strategiske spor for de kommende år godkendt af DIF

18. marts 2017 · DAF's bestyrelse

De overordnede linjer i den strategi, der skal sikre atletikken yderligere fremgang og resultater i de kommende år, er nu på plads og godkendt af DIF’s bestyrelse. Arbejdet med at definere de konkrete mål og indsatser skal nu skrives færdig.

Strategiplanen, som vil gælde for perioden 2018-2021, danner grundlaget for tildelingen af midler fra DIF til atletikken. Nu bliver der mulighed for at påvirke de indsatser i planen, der skal udvikle foreningslivet, så flere dyrker mere atletik flere steder i længere tid.

Fredag og lørdag afholdte DAF’s bestyrelse møde i Korsør, hvor ikke mindst arbejdet med udarbejdelse af ny strategiplan blev behandlet af forbundets ledelse.

DAF's formand Karsten Munkvad: "Vi har medvind"


Ny tilskudsordning, ny strategiplan

”Hvor det tidligere var antallet af medlemmer i specialforbundene, som var det vigtigste parameter for tildeling af tilskud fra DIF, så besluttede DIF’s årsmøde en helt ny tildelingsmetode. Fremover er det formuleringen af en attraktiv strategiplan med fokus på udvikling, der er afgørende for, hvor mange penge hvert specialforbund får fra DIF” siger Karsten Munkvad.

Ved DAF’s årsmøde i oktober sidste år blev de delegerede under en workshop involveret i at formulere de indsatser, som den kommende strategiplan skulle indeholde. Der kom adskillige værdifulde input til det resultat, som nu foreligger i kraft af fem overordnede strategiske spor.

For første gang deltog to "bestyrelsestalenter" i et bestyrelsesmøde. Hør Mikkel Hansens og Tanja Ravnholts reaktion efter mødet.


Fem spor, som skal udvikle atletikken

Siden årsmødet har DAF’s bestyrelse – i tæt samarbejde med DIF’s udviklingsteam – arbejdet på at formulere de strategiske spor, som atletikken skal udvikle sig gennem:

  1. Atletikken skal være landsdækkende og dække alle kommuner i Danmark.
  2. Vi skal have en elite, der leverer resultater på et kontinuerligt højt niveau.
  3. Der skal være flere løbere – både i og uden for foreninger.
  4. Atletikken skal have en central position i folkeskole og ungdomsuddannelser.
  5. Vi skal fortsætte med at udvikle events i verdensklasse og søge både national og international indflydelse.


Konkrete mål og penge på bordet

Mens disse linjer bliver skrevet, er DAF’s professionelle stab i samarbejde med bestyrelsen i færd med at formulere de konkrete indsatser og de helt konkrete mål, der skal bære strategiplanen gennem de kommende fire år: Hvor mange flere konkurrenceaktive kan vi opnå? Hvor mange nye klubber kan og vil vi oprette? Hvor mange nye stadions er der behov for? Hvilke events skal vi satse på? Hvordan får vi flere løbere, flere deltagere ved Skole OL, flere medlemmer, flere deltagere ved mesterskaber etc. etc.

DAF’s samlede plan bliver forhåbentlig godkendt af DIF’s bestyrelse efter afleveringsfristen 1. juni, og først herefter har vi i DAF en ide om, hvor mange penge DIF afsætter til atletikken i de kommende år. Processen fra nu til den 1. juni vil ske i tæt samarbejde mellem DAF og DIF’s udviklingsteam.

Nu skal klubberne involveres

”På tværs af de fem strategiske spor er der to faktorer, som er fuldstændig afgørende for, om vi når vores målsætninger,” siger Karsten Munkvad. ”Og de to faktorer er frivillighed og foreningsudvikling. Det er ude i klubberne, hvor frivillige skaber forudsætningerne for, at vi lykkes. Vi skal og må have gjort det attraktivt at være engageret i atletik. Og det vil vi gerne involvere alle landets klubber i at drøfte. I bestyrelsen har vi stillet spørgsmålet: Hvordan får vi flere til løfte sammen?”

DAF’s bestyrelse inviterer i løbet af kort tid alle klubber til to workshops: En i vest og en i øst. Mødet starter med en kort fremlæggelse af strategiplanen, derefter bliver der workshop: Hvordan får vi udviklet vores foreninger og hvordan får vi det gjort endnu mere attraktivt at være frivillig?

Skole OL og VM Cross

Bestyrelsesmødet dannede også ramme for status og drøftelse af forberedelserne til såvel Skole OL som VM Cross 2019. Sidstnævnte finder som bekendt sted i dagene 13.-16. juni, hvor de 4 finaledage for første gang nogensinde finder sted i Aarhus, som samtidig danner ramme for den første finale med flere idrætter. Således vil atletikken i juni få selskab af roning, bueskydning, svømning og eSport.

Aarhus lægger også natur til VM Cross, som i 2019 kommer til byen i en begivenhed, hvor verdens bedste løbere kombineres med den 1. udgave af finalerne i Skole OL Cross og masser af danske løbere, som igen inviteres med til et VM på dansk grund.
Den 3. april løftes sløret for placeringen af VM-ruten i Aarhus, arrangementets koncept og målsætninger – samt ikke mindst informationer om tilmelding mm.

© Copyright Dansk Atletik Forbund