Loading...

Uddannelse

National Technical Officials (NTO) - nu også i DAF!

24. marts 2017 · DAF Teknisk Komité

12 NTO-kandidater var samlet i den forgangne weekend til det første NTO-kursus af sin slags i DAF.

Kurset forløb fra fredag eftermiddag til søndag middag og blev afviklet i Odense Idrætspark. Der var et pakket program, der indeholdt både teori, praktik, skriftlig opgave, skriftlig prøve og mundtlig eksamen. Undervisningen blev forestået af Martin Roald-Arbøl, formand i Teknisk komite – og DAF's pt. eneste ITO (International Technical Official).

Martin tog i sin undervisning udgangspunkt i sine mange års erfaring med såvel national som international topatletik. Undervisningens omdrejningspunkt var derfor IAAF's Dommerbog ”The Referee”, suppleret med en række videoklip og en stor egen erfaringsmængde opbygget hos Martin gennem en lang karriere som national og international dommer og official.

NTO-uddannelsen er en overbygning på den danske dommeruddannelse. NTO-dommere kan, udover den normale dommergerning, komme til at fungere som typisk Overdommere/Jury-medlemmer eller teknisk delegerede ved de største DAF-arrangementer – og således være ressourcepersoner for arrangører af nogle af de vigtigste atletikstævner i Danmark.

ITO

Vigtige brikker
NTO-dommerne kan med deres uddannelse nu gå i gang med at opbygge en praktisk erfaring med den nye rolle – og dermed blive en vigtig brik i udviklingen af de større danske stævner, til gavn for såvel stævnearrangører, forbund som aktive.

Teknisk Komite påtænker at udpege nationale teknisk delegerede mv. udfra gruppen af NTO-dommere, i første omgang til 2-3 stævner i løbet af sommeren og efteråret 2017, for derefter at implemetere ordningen i fuldt omfang ved de største danske stævner i DAF-regi i 2018 til gavn for udviklingen af den danske stævneafvikling og den nationale erfaringsopbygning i dommerregi.

De NTO-uddannede dommere har muligheden for at forfølge en international dommerkarriere, idet der skal en national NTO-uddannelse til for at blive indstillet som emne for et internationalt ITO-dommerkursus. Det næste af den slags løber af stablen i Pravets i Bulgarien til efteråret og varer en lille uge.

Den første gruppe danske NTO-dommere, der alle bestod Odense-kurset med godkendt resultat var:

 • Nis B. Maybom, KIF
 • Ulrich Engmark, Ballerup AK
 • Morten Larsen, Greve IF
 • Charlotte Illum, Sparta AM
 • Ole Mark, Sparta AM
 • Charlotte Beiter Bomme, Sparta AM
 • Finn Yde, Aalborg AM
 • Kirsten Bergmann, Herning GF
 • Jakob Larsen, Aarhus 1900
 • Buster Nielsen, Odense AM
 • Michael Bruun Jepsen, Hvidovre AM
 • Bo Rasmussen, DAF

(fotograf og dermed ikke med på foto)

© Copyright Dansk Atletik Forbund