Loading...

Center for Ungdomsstudier (CUR)

"Gode idrætsmiljøer for piger" - deltag i debatten

03. april 2017 · Jeppe Weinreich

Vil du gerne være med til at diskutere, hvordan man på sigt kan skabe de bedste idrætsmiljøer for piger? Center for Ungdomsstudier arrangerer møder i København, Fredericia og Aarhus.

Hvad er der på spil for sportspiger, der dyrker idræt på bredde- eller eliteniveau, går i udfasningen af folkeskolen eller allerede er startet på gymnasiet – og samtidig skal have et ungdomsliv til at fungere ved siden af sporten og skolen?

Det har CUR - Center for Ungdomsstudier sat sig for kortlægge. Derfor har de iværksat en stor spørgeskemaundersøgelse, og samtidig følger de 20 pigers liv over længere tid.

I næste måned er der planlagt tre såkaldte "gå-hjem-møder". De finder sted den 15.-17. maj i hhv. København, Fredericia og Arhus, hvor der vil være åben invitation til klubfolk, trænere, ledere, kommunalt ansatte m.m. Det vil være et møde fra 17-19, hvor man kan komme og høre mere om projektets erfaringer til dato, og hvor man kan deltage i en snak og diskussion om udvikling af kommende redskaber og tiltag overfor de gode pigemiljøer.

"Møderne er gratis og retter sig primært mod alle interesserede trænere, ledere og andre,
der arbejder med sportspigerne til daglig. Forældre og piger er selvfølgelig også velkommen," fortæller Lise Kissmeyer fra CRU.

På møderne vil Center for Ungdomsstudier (CUR) først fortælle om, hvad de har lært af de første erfaringer med projekt ’Gode Idrætsmiljøer for piger’, der startede i efteråret 2016 og kører til foråret 2019. Herefter vil der blive tid til åben debat om fremtidige tiltag.

Læs mere på www.cur.nu, hvor der også er åbent for tilmelding.

Det har undersøgelsen vist:

  • 45 pct. af pigerne oplever sjældent (f.eks. kun i ferier) eller aldrig, at de kan holde helt fri og gøre lige, hvad de har lyst til uden at have dårlig samvittighed over noget!
  • Over 60 pct. af pigerne oplever forventninger til dem, som de ikke synes, de kan indfri. 56 pct. af pigerne oplever i høj grad et forventningspres fra sig selv, mens det er 15 pct., der i høj grad oplever et forventningspres fra sine trænere, 13 pct., fra sine lærere og 7 pct. fra sine forældre.
  • 2 ud af 3 piger mener, at de i høj eller nogen grad oplever sig selv som selvkritisk. Og mere end 3 ud af 4 piger i undersøgelsen i høj eller nogen grad mener om dem selv, at de overvejende er perfektionistiske omkring de ting, de laver. Skolearbejdet og lektier er i høj grad dét, der kan stresse pigerne.

© Copyright Dansk Atletik Forbund