Loading...

Workshop 10/6 & 13/6

Kom til workshop - og giv din mening til kende

05. juni 2017 · Jeppe Weinreich

Det handler om strategien for de kommende fire år, når DAF inviterer alle til workshop i Hvidovre og Aarhus.

- Hvad er baggrunden for valgene i de kommende fire års strategi?
- Hvilke muligheder tegner sig for DAFs foreninger?
- Hvad gør din forening allerede nu, som matcher den nye strategi?
- Kom med idéer til det videre arbejde!

Siden DAFs årsmøde i oktober har bestyrelsen sammen med en konsulent fra DIF været i en proces mod udfærdigelse af forbundets endelige indstilling til en strategiaftale med DIF.

Læs mere her: Workshop - Strategiplanramme

Undervejs i processen er disse fem "spor" blevet identificeret:

  • 1. Flere konkurrenceudøvere i alderen 12-29 år, og færre ”sorte pletter” på atletiklandkortet.
  • 2. Vi vil opnå et eliteniveau, der som minimum svarer til befolkningens størrelse.
  • 3. Flere løbere i og udenfor foreningerne.
  • 4. Alle skal dyrke atletik i skolen.
  • 5. Strategisk eventarbejde nationalt og internationalt.


Workshop foto

Giv din mening til kende!
Har du også en holdning til ovenstående, så mød op og kom med dit bud på det fremtidige
arbejde.

Deadline for tilmelding var egentlig sat til d. 7. juni, men der er nu åbnet op for, at man kan dukke op på selve dagen uden tilmelding.

Hvor & hvornår:
ØST - Lørdag 10. juni, kl. 10.00-12.00 v/ Copenhagen Open, Hvidovre Stadion, Stadionrestauranten
VEST - Tirsdag 13. juni, kl. 16.00-18.00 v/ Skole OL finale, Aarhus Stadion, Aarhus 1900 klubhuset

© Copyright Dansk Atletik Forbund