Loading...

Den amerikanske succestræner Loren Seagrave var blandt underviserne. (© Jürgen Bernhart)

Uddannelse

DAF licenstræneruddannelse godkendt af IAAF

07. september 2017 · DAF

Katja Salivaara, ansvarlig for DAFs træneruddannelse, deltog i sidste uge i Youth Chief Coach Academy i Tyskland. Ved den lejlighed blev IAAF's chef for træneruddannelsen bl.a. præsenteret for det danske uddannelsessystem - og det gav god feedback.

Det internationale atletikforbund, IAAF, har i de seneste år arbejdet med at reformere deres træneruddannelse. Fire niveauer er blevet reduceret ned til tre, og noget af undervisningen er blevet lavet om til blended learning. Kids athletics (børnetræneruddannelse) fungerer som en separat enhed, og ovenpå strukturen findes der akademiet, som er tilrettet til personer, der leder andre trænere. Dansk Atletik Forbunds træneruddannelsesansvarlige, Katja Salivaara, deltog for nylig i Youth Chief Coach Academy, som var det første af sin slags. Det blev arrangeret af det tyske atletikforbunds ”Trainerschule” i Mainz i sidste uge.

I forbindelse med kurset var der aftalt et møde med træneruddannelsesansvarlig i IAAF, Günter Lange, som fik præsenteret det danske træneruddannelsessystem. Mens Kids’ Athletics og niveauerne I + II bliver arrangeret i medlemslandene, står IAAF direkte for niveau III og akademierne sammen med områdeforbundet (European Athletics), og for at kunne sende trænere til dette niveau, skal forbundets egne kurser først være godkendt.

God feedback
”Det var vigtigt at møde ham, og dejligt at få feedback på vores træneruddannelsessystem. Vi fik ros for licensordningen og undervisningen i de tekniske færdigheder allerede ved børne- og ungdomstrænerekurser, men samtidig blev det påpeget, at netop disse kurser gerne måtte være lidt længere,” fortæller Katja Salivaara, som nu vil justere lidt i Ungdomstrænerkursus 2 og Ungdomsløbetrænerkursus, som begge var planlagt til efteråret.

”Det er derfor, vi ikke har kunnet åbne kurser for tilmelding tidligere. Jeg var nødt til at vente på, hvad der blev sagt i Mainz. Men jeg håber stadigvæk, at vi kan få disse to kurser op at køre; det bliver dog tidligst i november,” slår hun fast.

Ungdomsløbetrænerkurset får en ekstra dag og kommer fremover til at dække to dage i stedet for kun én, og UT2 kommer mest sandsynligt til at vare fire til fem dage. Andre ændringer er også mulige, for selvom træneuddannelsen er godkendt, skal al undervisningsmateriale stadig sendes til endelig godkendelse i IAAF's hovedkvarter i Monaco.

”Det kan være en lang proces, men jeg er overbevist om, at det er det værd. Som et lille atletikland er vi nødt til at kigge udad for at sikre, at vi har den seneste viden, og derfor giver det mening at slutte sig til internationalt samarbejde,” konstaterer Katja Salivaara. ”Det er i hvert fald opløftende at mærke, at vi er godt på vej”.

Det sidste blev understreget af, at Loren Seagrave og Dr. Wolfgang Killing, som begge to tidligere har afholdt kurser i Danmark, var blevet valgt som undervisere på akademiet.

Træner

Ny uddannelsesstruktur i IAAF. Ud af de tre træneruddannelseskurser bliver de to første arrangeret i medlemslandene, mens Niveau III arrangeres direkte af IAAF. Tal i de lyserøde cirkler viser kursusdage (kontaktundervisning + blended learning) og tekst i de blå cirkler illustrerer, hvordan DAF-kurserne muligvis kan svare til IAAF-strukturen. Det sidste afventer endelig godkendelse fra IAAF.

© Copyright Dansk Atletik Forbund