Loading...

DAF’s Elite- og Centrale talentkoncept 2017+ (DAF’s Elitesatsning)

Vigtig info til nye talenter

11. september 2017 · DAFs Elitestab

En invitation til den forestående træningssamling i Vejen (6-8. okt.) er på vej. Samlingen markerer opstarten af en ny sæson i forbundets talentarbejde. Nye aktive skal tilmelde sig konceptet/elitesatsningen ved udfyldning af oplysningsskema.

Forberedelserne til sæson 2017/2018 startes op med, at eliten, landsholdsaktuelle samt atleter i den centrale talentudvikling mødes til en forlænget weekend i Vejen 6. – 8. oktober 2017.
Invitation til efterårstræningssamlingen udsendes en af de kommende dage.

Aktive fra årgang 2000, der har klaret kravet til den centrale talentudvikling, vil modtage en invitation, hvis de har deltaget i DAF’s decentrale talentudvikling i 2017. Ligeledes vil ældre aktive, der har klaret kravet, modtage en invitation.

Ved tilmelding til samlingen for nye aktive skal der vedlægges et udfyldt oplysningsskema til DAF’s Elitesatsning – herved tilmelder man sig konceptet/Elitesatsningen.

 - Oplysningsskema kan downloades her

Herudover er det muligt at søge om optagelse og evt. opnå et ”wild card” til den centrale talentudvikling for årgang 1996-2000. Ansøgning skal sendes til Lars Nielsen (larsnielsen@mymacmail.com) eller Carsten Bomme (carsten@sparta.dk) hurtigst muligt.

Mere information her

© Copyright Dansk Atletik Forbund