Loading...

Nyt fra DAF

Husk: Deadline for ændringsforslag er 24/9 & 1/10

20. september 2017 · Jeppe Weinreich

Har man forslag til ændringer i DAFs love og bestemmelser, skal det være forbundet i hænde i denne uge.

Om lidt over en måned er der årsmøde i Dansk Atletik Forbund. Det er stedet, hvor der skal stemmes om diverse ting. Har man ændringsforslag til vedrørende DAF's Love samt bestemmelser afsnit 9, 16, 17, 18 skal de sendes til DAF kontor daf@dansk-atletik.dk via dette skema (ét skema pr. forslag) senest d. 24. september.

Se nærmere om ændringsforslag i årsmødeindkaldelse.

Har man ændringer til DAFs forbundsmappe, vedrørende afsnit 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 - altså Børne- ungdom, senior, masters og de fælles bestemmelser, sendes de ligeledes til daf@dansk-atletik.dk, senest 1. oktober.
Herefter vil de respektive komitéer behandle forslagene.

 - Er du endnu ikke tilmeldt Atletikkkens Årsfest? Læs mere her.

Til DAFs årsmøde kan repræsentanter for DAFs medlemsforeninger og medlemmer af DAFs bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper, ansatte samt inviterede gæster tilmelde sig.

Stemmeberettiget er foreningsrepræsentanter, DAF's bestyrelse samt komiteformænd.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund