Loading...

Nyt fra DAF

Referat fra Årsmødet foreligger nu

07. november 2017 · DAF

Det officielle referat fra Årsmødet i DAF, som fandt sted på Fænø-Sund d. 29. oktober, foreligger nu

I alt deltog 60 personer i mødet, heraf 43 stemmeberettigede.

Et revideret regnskabet for 2016, som viste et positivt årsresultat på 534.000 kr., blev enstemmigt godkendt. 


Formandens beretning.


Hele referatet kan hentes HER.

Præsentationerne fra lørdagens konferencer kan findes under Årsmødemateriale - eller læses her:

 

 

 

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund