Loading...

Elite

Konkurrencedygtighed i fremtidens elitearbejde

09. november 2017 · DAF

PÅ DAF’s nylige årsmøde vedtog forbundets medlemsforeninger en ny strategiplan, som bl.a. har elitearbejdet som et af flere fokusområder. Nu kommer første synlige tiltag i forlængelse heraf.

I samarbejdet med Team Danmark er ”kulturudvikling i vores elitearbejde” fastlagt som et væsentligt fokusområde i arbejdet for de mål, som er anført i strategiplanen Derfor arbejdes der nu på en samlet plan for denne indsats.

Allerede nu igangsættes dog en analyse og revision af den praktiske implementering af det centrale begreb  ”Konkurrencedygtighed” med henblik på at øge sammenhængen mellem strategi og det daglige arbejde i foreninger og forbund.

Til dette formål nedsætter forbundet nu en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter for atleter, trænere, elitestaben og DAF’s politisk eliteansvarlige.

Arbejdsgruppen vil blive anført af Bo Overgaard, som også vil være ansvarlig for den samlede forestående indsats for kulturudvikling i elitearbejdet. Bo Overgaard har en fortid som konsulent i Team Danmark og har også tidligere været medlem af DAF’s bestyrelse.

Hensigten er at udarbejde revideret procedure for såvel samarbejde som model for udarbejdelse og håndtering af kvalifikationskrav og forberedelse af mesterskabsdeltagelse. Arbejdsgruppen vil i de kommende uger blive sammensat af udpegede personer og forventes at rapportere til DAF’s bestyrelse i starten af det nye år.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund