Loading...

Nyt fra DAF

Formandens jule- og nytårshilsen

22. december 2017 · DAF

Karsten Munkvad ser med tilfredshed tilbage på det forgangne år, som igen bød på fremgang. De fem "spor" i den nye strategi er kommet godt i gang, og det kommende år byder igen på store events.

Julekort

Til foreninger, komiteer/udvalg, ledere, trænere og aktive
 
2017 har været endnu et bemærkelsesværdigt og fremgangsrigt år for dansk atletik – og endnu en gang har vores idrætsgren bl.a. ved nedenstående eksempler vist, hvor stor og mangfoldig den er. Masser af gode resultater både nationalt og internationalt lige fra ungdom til masters, i stævner og mesterskaber inde og ude, i forskellige verdensdele og lande.  

- VM i London - måske det bedste nogensinde med masser af gode konkurrencer, fyldte tribuner og et publikum i topform – og i de samme uger EMACS – EM for Masters -  på hjemmebane med 4.000 deltagere
- Skole OL – endnu engang med vokseværk. Med flere lokalstævner og flere idrætsgrene.
- Copenhagen Half - der nu har manifesteret sig som et af de allerbedste halvmaratonløb i verden – udsat for ekstremvejr, og håndteret superprofessionelt.
- Utallige motionsløb med tusindvis af deltagere, rundt omkring i landet – hele året.

Kendetegnende – bare med de få eksempler ovenfor er, at ung som gammel kan være med. Vi genererer godt nok ikke så mange tilskuere, men en enorm aktivitet. For atletik er en deltageridræt, der kan dyrkes af alle - og det skal vi være stolte af.

Netop på den baggrund, er DAF’s vision for den næste 4 årige strategi: ”Din sport – hele livet”.
Strategien er basis for den økonomiske støtte fra Danmarks Idrætsforbund og består af 5 hovedpunkter:

Vi skal:

  • Gøre atletik lettere tilgængelig for alle i alle egne af landet
  • Få skoleatletik udbredt til alle egne af landet
  • Få flere danskere aktiveret med gang og løb; både i og udenfor forening
  • Arbejde visionært og effektivt med elite og talentudvikling
  • Bruge arrangementer til at synliggøre vores idræt og understøtte vores udvikling


Flere af strategisporene er allerede godt i gang. Store projekter som Skole OL, Bevæg Dig For Livet – Løb, store events som CPH Half, det kommende Royal Run og VM Cross 2019 understøtter strategien. Elite- og talentområdet understøttes via samarbejdet med Team Danmark. Andre tiltag går på tværs f. eks. lanceringen af vores egen tv-kanal, atletiktv.dk med live streaming fra større arrangementer, stævner og mesterskaber.

Men ifm. især det første strategispor kræves der nytænkning. Stadionanlæg skal åbnes mere op, der skal tænkes i nye stævneformer, nye medlemsformer, nye samarbejdsformer oa.

Det er således en kæmpestor og meget spændende opgave, vi alle står overfor. En opgave der vil fordre mere samarbejde og mere erfaringsudveksling.

Der vil derfor blive skruet op for mulighederne for at mødes i 2018.  

I et samfund – og dermed en idrætsverden – der forandrer sig lynhurtigt – og med en meget kompleks idrætsgren som vores, stilles der store krav til alle os, der er involverede. Derfor er den daglige indsats fra alle jer ledere, trænere, aktive og ansatte af afgørende betydning for dansk atletiks fortsatte udvikling og succes.
 
En kæmpestor tak for indsatsen til jer alle :-)
   
Med håbet om fortsat glæde, udvikling, fremgang – og øget samarbejde - i 2018, ønskes I og jeres nærmeste
 
Glædelig Jul og Godt Nytår

Karsten Munkvad
Formand, Dansk Atletik Forbund

© Copyright Dansk Atletik Forbund