Loading...

Nyt fra DAF

Nye funktioner i DAFs elitestab

07. februar 2018 · DAF

Med ansættelsen af Bo B. Overgaard som elitechef overgår DAFs hidtidige sportschef Piotr Haczek til en ny funktion som cheflandstræner.

Som ny cheflandstræner får Piotr det overordnede atletikfaglige ansvar for arbejdet med vores bedste atleter og deres trænere, herunder ansvar for al mesterskabsdeltagelse (ungdom såvel som senior). Det indebærer også, at Piotr er ansvarlig for udvikling og formidling af High Performance koncepter til såvel atleter som trænere som indgår i DAFs elitearbejde.

Som elitechef har Bo ansvar for elitearbejdets strategiske målsætninger og indsatsområder.  D.v.s. arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for at udvikle dygtige atleter i et attraktivt elitemiljø. Bo får ligeledes det overordnede ansvar for såvel den decentrale talentudvikling (ATK) som den centrale talentudvikling (CTU).

Med denne opdeling vil Piotr have mere tid til kontakten med bruttogruppe-atleter og deres personlige trænere i forhold til at optimere de samlede ressourcer og forberedelser til mesterskaber o.l.; det gælder både på kort og lang sigt. Ligeledes vil Bo prioritere tid til at følge atleternes udvikling, korrespondere med trænere og klubber.

Bo og Piotr’s nye funktioner kan imidlertid ikke stå alene. I praksis vil langt de fleste opgaver blive håndteret i tæt sparring med den øvrige elitestab og landstrænere: Lars Nielsen, Carsten Bomme, Heidi Kofod Whitehead, Niels Kim Hjort og Michael Jørgensen.

© Copyright Dansk Atletik Forbund