Loading...

Nyt fra DIF & DGI

Så er der åbnet for ansøgninger til foreningspuljen

07. maj 2018 · Jeppe Weinreich

Nu kan idrætsforeninger søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Som omtalt her på siden i februar, administrerer DIF og DGI som noget nyt en stor foreningspulje på 45 mio. kr. Den 3. maj blev der åbnet op for ansøgninger, og DAF anbefaler derfor alle atletik- og motionsklubber om at læse mere om mulighederne om støtte.

-----------------

Klik her for nærmere information om tidsfrister, hvor store beløb, foreningerne kan søge, og hvad der kan søges til. Klik her for at hente et dokument med ’ofte stillede spørgsmål’ om puljen, og her kan man få information om de specifikke tilskudsbetingelser. 

Sådan søger man
Ansøgningsproceduren finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om dette her.

Et formål pr. ansøgning
Det er foreninger organiseret i DIG og DGI, der kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening (det vil sige hvert CFR-nummer) kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 500.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

Midlerne skal bruges lokalt
Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Baggrund:

  • Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.
  • Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals-/automatmidler i 2015.
  • For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 45 millioner kroner årligt) i en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje.
  • Puljen løber foreløbig fra 2018 til og med 2021, hvorefter den evalueres politisk med fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftale.


- For spørgsmål kontakt konsulent hos DIF og DGI’s foreningspulje, Trygve Laub Asserhøj, på taa@dif.dk/43262173.

© Copyright Dansk Atletik Forbund