Loading...

Nyt fra elitestaben

Kommunikation om det fælles eliteprojekt

08. maj 2018 · Bo Overgaard

Bo Overgaard, elitechef i DAF, vil fremover orientere her på siden om det fremadrettede elitearbejde.

BoVigtige fokuspunkter for sæsonen 2018
Velkommen til denne første korte nyhedsorientering fra elitestaben for sæsonen 2018.

Som ny elitechef har jeg indtil nu prioriteret at få et overblik over status i vores elitearbejde; lige fra vores talentudvikling til set-up’et for vores allerbedste atleter, diverse projekttiltag, status i træneruddannelse, kommende fokusområder fra Team Danmark, status i elitekommunesamarbejdet m.v.

På denne baggrund har jeg bl.a. identificeret et behov for, at vi skaber mest mulig åbenhed og gennemskuelighed i vores elitearbejde. Åbenhed og gennemskuelighed kommer IKKE af sig selv; det er noget, vi skal vise i handling såvel som i adfærd. Det vil jeg forsøge at tage afsæt i via min funktion som elitechef, hvor det er min opgave at skabe sammenhæng i vores samlede elitearbejde.

Mere konkret: Det er også vigtigt, at vi fra elitestabens side formår at kommunikere tiltag, beslutninger, inspirationsmateriale m.v. med det øvrige atletikdanmark. Derfor har jeg også taget initiativ til, at vi igen opretter ’Nyt fra elitestaben’ her på hjemmesiden. Herfra vil jeg løbende uploade små video-indslag, orienteringsskrivelser, blog-indlæg og lign. Udvalgte nyheder vil også blive offentliggjort på Facebook/Twitter.

Med håbet om, at du har fået lyst til at følge med i ’Nyt fra elitestaben’.

Bo/ 8. maj 2018  

© Copyright Dansk Atletik Forbund