Loading...

Nyt fra Elitechefen

Ny struktur skal bane vej for det fremtidige elitearbejde

03. oktober 2018 · Jeppe Weinreich

Vi er nødt til at tænke anderledes, hvis vi skal klare os på sigt, slår elitechef Bo Overgaard fast. P.t. er han ved at lægge den sidste hånd på en ansøgning til Team Danmark, der skal danne ramme for de kommende to års elitearbejde. En omstrukturering inden for eliteområdet har endvidere fået den konsekvens, at DAF har opsagt samarbejdet med cheflandstræner Piotr Haczek. Endelig er det lykkedes at indgå et samarbejde med DOF om et udlån af deres sportschef, Lars Lindstrøm.

Mens den for dansk atletiks satsningsatleter lige nu står på tung træning frem mod en ny sæson, er der travlt i DAFs elitestab med at få flere formelle ting på plads. Samtidig er der sket en omstrukturering på de indre linjer med henblik på at gå en ny vej de kommende år.  

 ”Vi har haft travlt med at færdiggøre vores ansøgning til Team Danmark for de kommende to år. Baggrunden er, at vi gjorde det godt til EM i Berlin. Vi fik opfyldt vores sportslige målsætning, og dermed har vi i de kommende to år udsigt til at kunne fortsætte vores elitære samarbejde med Team Danmark med status af at være eliteforbund,” fortæller elitechef Bo Overgaard til Atletik TV.

Mere konkret handler det om de individuelle aftaler med atleterne i de forskellige satsningsgrupper. Det handler også om, at få præciseret de sportslige udviklingsmål, ekspertindsatser og ikke mindst de økonomiske rammer i forhold til samarbejdet med Team Danmark.

”Netop samtalerne med de enkelte atleter er jo i høj grad det, som det handler om. At vi er tæt på hinanden og får afklaring på det, der skal være et fælles projekt. Det synes jeg personligt, at der er kommet meget ud af. Ansøgningen til Team Danmark lægger rammen for de kommende to års arbejde,” lyder det fra Bo Overgaard, der samtidig understreger, at hans perspektiv selvsagt rækker længere ud i fremtiden.

”Vi taler 2024 og 2028, og her det min opgave at sætte rammen og få lavet en model, så vi også kan tro på, at vi i fremtiden kan opnå sportslig succes.”

Den sportslige succes er og har været meget hængt op på finalepladser og internationale medaljer ved EM, VM og OL.

”Fremover skulle vi gerne være mindre afhængige af de rent sportslige resultatmål. Vi er internationalt set en lille atletiknation. Vi skal være det hurtige skib i havnen, der kan navigere hurtigere og bedre end vores konkurrenter. Vi skal gøre det anderledes end de gør i Tyskland, USA og Storbritannien, for vi har ikke de samme ressourcer.”

Piotr Haczek opsagt
Den nye linje har også betydet en markant udskiftning i elitestaben. Cheflandstræner Piotr Haczek er efter knap fire års arbejde i DAF blevet opsagt.

”Piotr og jeg har haft et tæt samarbejde siden februar, målrettet EM. Vi har også drøftet meget, hvad der skal ske på længere sigt. Det korte af det lange er, at vi ikke har været enige om den fremtidige strategi, og det har vi taget konsekvensen af. Jeg vil dog gerne slå fast, at Piotr har gjort et stort arbejde for DAF. Han har været dygtig træner, og han har brugt sit internationale netværk på mange gode måder for vores danske atleter.”

Bo Overgaard kan også afsløre, at en ny person er kommet på banen. Lars Lindstrøm er nemlig fra dags dato blevet udlånt i godt et halvt år fra orienteringsforbundet, hvor han er sportschef. Der er tale om et halvtidsarbejde. Lars Lindstrøm får i samarbejde med landstræner i mellem/lang, Heidi Whitehead, ansvaret for satsningen frem mod VM Cross i Aarhus. Samtidig bliver han også sparringspartner i forhold til EnduranceDenmark. Et større tiltag, som forventes lanceret til foråret 2019.

EnduranceDenmark
”EnduranceDenmark er tænkt som en større satsning på at tænke og brande løb – og ikke mindst langdistanceløb – på nye måder. Det handler bl.a. om at undersøge mulighederne for at gå på tværs af de forbund, som har dygtige løbere, og her taler vi om orienteringsløbere, løbere fra triatlon-miljøet og løbere fra vores atletikklubber. En vigtig del af det samlede projekt, er, at vi får et tæt samarbejde med universiteter, kommuner og øvrige kommercielle partnere. Kort sagt skal projektet være med til at brande løb på nye måder og meget gerne med den effekt, at vi kan generere flere ressourcer og manpower til vores langsigtede satsning på løbesporten.”

Se hele interviewet med Bo Overgaard nedenfor:

© Copyright Dansk Atletik Forbund