Loading...

DAF Aspirantnetværk

Nyt netværk søger aspiranter

21. december 2018 · Tanja Ravnholt & Mikkel Hansen

Vil du være med til at løfte Dansk Atletik til næste niveau og samtidig forbedre dine kompetencer? Er du mellem 16 og 35 år? Ansøg nu!

Dansk Atletik står over for en meget spændende fremtid, hvor overskriften er ”Vi skal have flere med”. Dette dækker både over flere atletikudøvere på alle niveauer, men også, at vi skal have flere trænere og ledere.

Vi vil gerne sætte spot på, at man ved at arbejde med det man brænder for i sin idræt kan opnå generelle kompetencer, og efter dialog med ledere i erhvervslivet, er vi blevet opmærksomme på at der i stigende grad kigges på andet end eksamensbeviser og karakterer. Personlighed spiller en stadig større rolle. Derfor er det en fornøjelse at åbne for ansøgning til aspirantnetværket. Det er vores ambition, at du efter en periode med en engageret indsats i netværket, vil demonstrere evnen til at indgå i forpligtende netværk, evner at sætter teamet over individet og ikke mindst viser, at du er i stand til at tage ansvar. Det vil være med til at differentiere dig positivt overfor en kommende arbejdsgiver.

Vil du gerne opnå personlig udvikling ved at:

* Gøre en positiv forskel i din idræt?

* Få kendskab til projektledelse/ledelse?

* Netværke med andre unge?

Så send din ansøgning senest 31. januar ved at udfylde denne formular.

Aspirantnetværket vil optage ansøgere, som har lyst gøre en forskel for Dansk Atletik. Der er et begrænset antal pladser, så vi vægter begrundelsen for ansøgningen højt. Tøv derfor ikke med at fortælle om dig selv og din motivation i fritekstfeltet.

Gennem samlinger vil deltagerne blive inspireret til at finde et projekt de brænder for og få redskaber og vejledning til at kunne føre projektet ud i livet. Aspirantnetværket mødes to gange i 2019: Forår og i forbindelse med årsmødet i efteråret.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

Glædelig jul og godt nytår!

Tanja Ravnholt, 31, Atletikkonsulent Mikkel Hansen, 25, Bestyrelsesmedlem

© Copyright Dansk Atletik Forbund