Loading...

Regler & Love

Nye regler trådt i kraft

02. januar 2019 · Jeppe Weinreich

Ved indgangen til 2019 er de nye regler, som blev vedtaget ved Årsmødet i oktober, nu formelt trådt i kraft.

De opdaterede regler kan findes i menuen Regler & Love under DAFs love.

Ændringerne vedrører disse punkter:

  • Dansk Atletiks love
  • Bilag: Beslutningskompetence


Generelle bestemmelser

  • Afsnit 01: Startret og overførsel
  • Afsnit 02: Konkurrencedragt
  • Afsnit 03: Rekordbestemmelser
  • Afsnit 04: Foreningskontingent
  • Afsnit 05: Nationale reklameregler
  • Afsnit 19: Startpengesatser og gebyrer

 

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund