Loading...

Medlemstal

Fik din forening indberettet medlemstal for 2018?

06. februar 2019 · Jeppe Weinreich

Fristen for indberetning af medlemstal er overskredet, så hermed et opråb til de - dog ganske få - klubber, som ikke har fået det gjort endnu.

Den årlige medlemsregistrering for forbundets mange foreninger havde sidste frist den 31. januar, og lad det være sagt med det samme: Det var der i år rigtig mange klubber, der fik gjort i tide. Så en stor tak skal lyde fra DAFs kontor. Der er dog stadig en lille del, som endnu ikke har fået det gjort, så hermed en vigtig påmindelse.

Om medlemsregistreringen
Centralt ForeningsRegister (CFR) blev oprettet i 2012 for at gøre medlemsregistreringen enklere. Der var tale om en samkøring af registreringen fra de tre organisationer: DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.  Medlemstallene bruges af idrætsorganisationerne til at analysere udviklingen i idrætten, og tallene bruges også til at beregne tilskud til de enkelte idrætter.

Vejledning om registrering kan findes HER, men ellers er det i korte hovedtræk:

  • Foreningens aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december.
  • Foreningen skal optælle/registrere alle sine aktive medlemmer, som har været indmeldt i kalenderåret.
  • Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der har betalt kontingent i minimum tre måneder.
  • Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr. kalenderår pr. forening/afdeling.

 Læs mere på portalen www.medlemstal.dk

© Copyright Dansk Atletik Forbund