Loading...

Nyt mellem-lang landstrænerteam

Dansk Atletik er nu på plads med et nyt landstrænerteam på M/L området

04. april 2019 · Christian Jørn

Ny landstræner bliver Johnny Bagge, som får det sportslige ansvar for m/l-området. Derudover er det faldet på plads, at Lars Lindstrøm fortsætter som Endurance projektleder frem til og med udgangen af 2020.

Samlet set bliver der tale om et set-up, hvor vi målrettet går efter at skabe sammenhæng mellem den sportslige satsning for vores bedste M/L løbere og en fremtidig forretningsmodel omkring løbesporten. 

Det hører også med til den fremadrettede strategi for hele M/L området, at både Johnny og Lars skal have fokus på tiltag, som har et langsigtet perspektiv. Det handler bl.a. om, at vi skal være dygtigere ift vores dataindsamling / -bearbejdning og ikke mindst vidensdeling blandt trænerne – og vi tror også på, at det er vejen frem til en succesfuld OL 2020 kampagne! Mere konkret får Lars et ansvar for en model, hvor vi øger samlingsaktiviteterne for vores Elite- og CTU-bruttogruppe, og ikke mindst får kvalificeret vores set-up til både løberne og deres trænere.

Da vi netop har fokus på en langsigtet strategi, vil vi også prioritere ressourcer og opmærksomhed på vores junior- og ungdoms-landsholdsløbere. Det gør vi bl.a. ved at etablere to assisterende M/L landstrænerfunktioner, hvor Kim Birk i Øst og John Schulz i Vest kommer til at følge vores junior- og ungdomsløbere til diverse stævner, samlinger og mesterskaber.

Alt i alt har vi fået et stærkt team på M/L området, hvor der er samlet forskellige faglige kompetencer og personligheder. Det skal teamet selvfølgelig udnytte i deres interne sparring. Vigtigst af alt er dog, at teamet formår at styrke samarbejdsrelationerne med M/L løberne og deres trænere i det fælles elitearbejde i Dansk Atletik – det er nemlig fundamentet for fremtidig sportslig og forretningsmæssig succes.


Fakta om det nye landstræner-team

Generelt om hele det nye landstrænerteam

-       Samlet set har de fire funktioner et omfang svarende til et fuldt årsværk. Endurance-projektleder funktionen har et omfang svarende til ca. et halvt årsværk, mens M/L landstrænerfunktionen og de to assisterende landstrænerfunktioner ligeledes udgør ca. et halvt årsværk.  

-       Fordelingen af M/L stabsansvaret ifm. EYOF’19, EM U20 og EM U23 vil blive koordineret i det nye landstrænerteam i løbet af den kommende tid, og det vil blive vendt nærmere med Carsten Bomme, som har det overordnede teamlederansvar for vores deltagelse i internationale junior- og ungdomsmesterskaber.

M/L landstrænerfunktionen

-       Funktionen er en deltidsstilling, som er tilpasset Johnnys civile arbejde som partner og adm. direktør i en tandlægeklinik. Ligeledes fortsætter Johnny i rollen som personlig træner for Andreas Bube.

-       Det primære sportslige ansvar ligger i forberedelserne og sparringen op til og under landskampe, EM, VM og OL med senior-M/L løberne, deres trænere og elitestaben.

Endurance-projektleder funktionen

-       Funktionen er en deltidsstilling frem til udgangen af 2020, hvor Dansk Atletik har indgået en udlånsaftale med DOF (Dansk Orienteringsforbund). Sideløbende med Endurance-projektleder funktionen i Dansk Atletik vil Lars således varetage sine hidtidige opgaver i DOF, hvor han i dag er sportschef. Lars er i øvrigt også personlig træner for Maja Alm, som satser målrettet på OL 2020 på 5000m.

-       Til funktionen hører også det sportslige ansvar for cross-landsholdet, herunder udarbejdelse af udtagelseskriterier og endelig indstilling til udtagelse (ud fra retningslinjer givet af elitestaben)

Assisterende landstræner-funktionen

-       Der er tale om en deltidsfunktion, som er målrettet sparring og diverse hjælpefunktioner til M/L landstræneren og Endurance projektlederen

Til funktionen hører et sportsligt ansvar for deltagelse og/eller koordinering af stabsopgaver ifm internationale junior- og ungdomsmesterskaber.

© Copyright Dansk Atletik Forbund