Loading...

FOTO: Lars Møller

DAF organisation

Landsholdsstruktur og ny partnerskabsmodel

12. april 2019 · Henriette Leth Nielsen

Vejen for en ambitiøs atlet frem til højeste internationale niveau

Slutmålet med landsholdsstrukturen er at udvikle ambitiøse individuelle atleter (og deres personlige trænere) til at repræsentere dansk atletik til OL, VM og EM, hvor vi har hold-målsætninger om finalepladser og medaljer.

Landsholdsstruktur

I forlængelse heraf kan man se Dansk Atletiks landsholdsstruktur som et langsigtet udviklingsprogram, for både den enkelte atlet, dennes træner og klub. D.v.s. at vores landsholdsaktiviteter (= udviklingsprogram) skal supplere de tilbud, som atleterne er en del af i deres daglige træningsmiljø, og der vil være fokus på at sikre tætte samarbejdsrelationer mellem atlet, personlig træner og landstræner.

Et vigtigt grundlag for deltagelse på de respektive junior-, ungdoms- og seniorlandshold er, at såvel atleter, trænere og landsholdsstab bidrager til en god teamkultur. Vi tror på, at stærke relationer, fælles værdier og gode oplevelser sammen er et vigtigt fundament for sportslig succes til såvel et helt landshold som til individuelle atleter. Vores teamkultur er bl.a. skitseret i vores code of conduct. (Du finder code of conduct under Elite og Talent/ Elitepolitik/ Code of conduct) 

Hvis du vil have et overblik over de respektive indplaceringskategorier af vores atleter, kan du få et overblik i figuren herunder.

Elitestruktur X

Ny partnerskabsmodel

Med henblik på at understøtte landsholdsstrukturen og diverse udviklingstiltag, vil Dansk Atletik i de kommende år arbejde for at indgå et antal decentrale partnerskabsaftaler med klubber/ træningsmiljøer.

Det grundlæggende mantra for partnerskaberne vil være:

”Hvordan kan vi sammen gøre den største forskel i forhold til International High Performance, og den dertil hørende talentudvikling, med de tilstedeværende menneskelige og økonomiske ressourcer? ”

Ambitionen for partnerskaberne vil derfor være kendetegnet ved:

• samarbejde mellem to eller flere parter, hvor der skabes noget parterne ikke kunne skabe selv.
• at alle bidrager til samarbejdet og alle får noget ud af at indgå i samarbejdet.
• at partnerskabet er baseret på fælles målsætninger, som er afklaret parterne imellem - sigtet er at skabe et plussum-scenarium for dansk atletik

Med disse ambitioner skal partnerskabssamarbejdet generelt være med til at styrke de fælles interesser i dansk atletik; det gælder internt i atletikmiljøet såvel som eksterne interesser (fx i kommuner, uddannelsesinsitituioner, evt. kommercielle partnere, fondsinteresser o.l.)

P.t. har Dansk Atletik indgået nye partnerskabsaftaler med de to Elitekraftcentre i henholdsvis Aarhus og København. Derudover er der dialog med flere potentielle nye partnerskaber rundt om i landet, hvor der også er kommunale ønsker om at styrke en given talentudviklingsindsat. Se en visuel fremstilling af partnerskabsmodellen herunder:

Partnerskabsmodel

Er der ønske om yderligere oplysninger vedr. landsholdsstrukturen og/ eller partnerskabsmodellen, så kontakt elitechef Bo B. Overgaard: mobil: 51230108 eller mail: bbo@dansk-atletik.dk

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund