Loading...

DAF organisation

Elitesektionens nye organisatoriske set-up

12. april 2019 · Henriette Leth Nielsen

Dansk Atletiks elitearbejde skal handle om fælles målsætninger fremfor en jagt på kvalifikation. Det er omdrejningspunktet for elitesektionens nye organisatoriske set-up.

Med ambitionen om at styrke vores interne samarbejdsrelationer mellem forbund, klubber, trænere og atleter har vi netop gennemført en omstrukturering og præcisering af vores organisatoriske elite set-up. Derudover er landstrænerfunktionerne bredt set blevet opgraderet, bl.a. fordi vi ønsker at prioritere flere ressourcer til udviklingstiltag i de respektive hoveddisciplingrupper.

Grundtanken med det nye organisatoriske set-up, er, at elitesektionen i højere grad skal tage afsæt i en matrix- og netværksorganisering fremfor en hierarkisk søjleorganisering:

Organisering DAF 120419

De vigtigste elementer i elitesektionens nye organisatoriske set-up er:

  • Elitecheffunktionen har et overordnet ledelsesansvar for det samlede elitearbejde (incl. de ikke-olympiske discipliner Ultraløb og Trailløb), og det indebærer økonomi- og strategiansvar. Derudover sidder Elitechefen (Bo B. Overgaard) i Elitestaben sammen med to udvalgte landstrænere (Lars Nielsen og Carsten Bomme).
  • Elitestaben har det overordnede ansvar for udtagelseskriterier og endelig udtagelse til landskampe og internationale mesterskaber. Derudover indgår Elitestaben i arbejdsgruppen i DAF/ Team Danmark samarbejdet. Endelig udgør Elitestaben en koordinationsgruppe ift aktiviteter på tværs af vores hoveddisicplingrupper
  • Teamleder-ansvaret for international mesterskabsdeltagelse på junior- og ungdomsniveau er Carsten Bomme; det betyder, at Carsten er omdrejningspunkt for koordinering, kommunikation, opfølgning m.v. til EYOF, EM U20 og EM U23
  • Teamleder-ansvaret for international mesterskabsdeltagelse på seniorniveau er Lars Nielsen; d.v.s. det er Lars, som håndterer hovedparten af de praktiske ting vedr. European Games, VM og til næste år VM-inde og OL.
  • Landstræner-funktionen har det sportslige ansvar for ”egen” hoveddisciplingruppe, herunder samlinger og udviklingstiltag. Det er den enkelte landstræner, der indstiller atleter til endelig udtagelse til internationale mesterskaber og landskampe.
  • Pr. 1. sep. 2019 etableres en ny funktion som Talentkoordinator, hvor Morten Brammer (nuværende Skole OL finalechef) vil tiltræde i funktionen. Talentkoordinatorens endelige ansvars- og funktionsbeskrivelse er endnu ikke endeligt fastlagt – det bliver gjort i løbet af de kommende måneder, bl.a. med henblik på at koordinere med allerede igangsatte talentudviklingsindsatser.

Er der ønske om yderligere oplysninger vedr. elitesektionens organisatoriske set-up: Kontakt elitechef Bo B. Overgaard på mobil: 51230108 eller mail: bbo@dansk-atletik.dk

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund