Loading...

Dansk Atletik

Ny tid for Dansk Atletik

09. maj 2019 · Jakob Larsen, direktør Dansk Atletik

VM Cross har for Dansk Atletik stået som en afslutning på en epoke, som begyndte med organisationsomlægning i 2006. Nu tager vi hul på en ny tid.

I 2006 medførte et såkaldt "forberedelsesprojekt" med Dansk Atletik, DIF og Team Danmark som projektpartnere en omfattende ændring af forbundets arbejdsform og administrative struktur. Beslutninger, som dengang blev truffet af forbundets bestyrelse står for mig personligt, som afgørende for den fremgang, Dansk Atletik har gennemgået. Uden beslutningen intet landsdækkende Skole OL, ingen VM-værtskaber, intet CphHalf, intet Royal Run og en væsentligt mindre elitesatsning. For nu blot at nævne de mest synlige konsekvenser - i mine øjne.

Marts måneds VM Cross i Aarhus har længe for mig stået som afslutningen på denne epoke i dansk atletik; afslutningen på en periode, som siden 2006 har bragt medført omfattende udvikling af dansk atletik og vores position i international og national idræt, og som samtidig i stadig stigende grad har vist tegn på, at omgivelsernes udvikling er ved at løbe fra hidtidig arbejdsform og struktur.

VM-værtskabet var rette måde at afslutte en epoke på. Og det var bestemt ikke muiligt at lave ændringer forud for så omfattende en opgave. Men det er min personlige opfattelse, at den hidtidige struktur og arbejdsform i forbundets administration skal omlægges for at vi på bedst mjulig måde kan håndtere fremtidens opgaver og udfordringer. Den nuværende model er simpelthen ikke tidssvarende længere; ikke på grund af os selv, men fordi omgivelserne også har udviklet sig enormt.

Så tiden er kommet til at ændringer; ikke med i dag for øje, men for at støbe fundamentet for de kommende 15-20 års arbejde.

På bestyrelsesmøde den 30. april behandlede og vedtog forbundets ledelse forslag om fremtidig administrativ struktur. Processen er langt fra tilendebragt, men trin 1 er fastlagt; der vil i den kommende tid blive etableret en ledergruppe bestående af forbundets direktør, en administrationschef og en 'Brand' chef. De to sidstnævnte stillinger er p.t. ubesat, og rekruttering vil blive iværksat i den kommende tid.

Beslutningen har rod i to grundlæggende ønsker:

  • En systemisk tilpasning til netværksbaseret arbejdsform - hvilket nuværende struktur ikke er optimal til at understøtte
  • En helt ny måde at tænke kommunikation på

 

Samtidig med ovenstående store beslutning har vi af en række forskellige årsager måttet sige farvel til en håndfuld medarbejdere. Tanja Ravnholt, Søren Simonsen, Jeppe Weinreich, Kirse Ellegaard og en stor del af vores VM-stab har enten forladt DAF allerede, eller gør det indenfor kort tid. Alle har på hver deres måde ydet en enorm indsats for dansk atletik - tak for det!

Kombinationen af skifte i struktur og afgang af medarbejdere indebærer, at vi p.t. er underbemandede og derfor er nødsaget til at prioritere en række væsentlige opgaver på bekostning af andre opgaver. Således er bl.a. omfanget af kommunikation mindre end sædvanligt.Det vil blive udbedret snarest muligt.

Når jeg netop anfører kommunikation frem for andre områder, skyldes det synligheden af dette område; følger man forbundet, er man sandsynligvis vidende om "rigets tilstand" hvad angår omfang af kommunikation.

Men jeg nævner også kommunikation fordi netop dette område vil undergå væsentlige forandringer fremover. Hidtil har kommunikation i høj grad været defineret som "skrift", "tale" og i stigende omfang "video". Men fremadrettet vil kommunikation blive tænkt langt bredere; frem for "kommunikation" vil vi i højere grad fokusere på "historiefortælling", "iscenesættelse" og "fremtoning". 

Og hvorfor så det? Forklaringen er, at traditionel kommunikation ikke leverer det, vi gerne alle vil have; en større opmærksomhed omkring atletikken. Hidtil har vi via skrift og tale forsøgt at beskrive vores idræt, som vi ser den. Men jeg kan forsikre jer om, at vores statistikker for kommunikationsindsatsen dokumenterer, at det ikke virker nær så godt, som vi har troet og håbet.

At med (blot) skrift og tale beskrive det, som sker, er ikke længere farbar vej for os, og derfor vil kommunikationsområdet fremover i langt højere grad forholde sig til, hvordan vi bør og kan udføre forskellige aktiviteter for at øge opmærksomheden og interessen for atletik.

En overgang fra "at tale om det" til "at gøre det", om I vil.

Det betyder ikke, at vi ikke længere skal og vil kommunikere skriftligt eller mundtligt. Men det betyder, at udgangspunktet ikke i nær samme grad vil være begrænset til nyhedsdækning af resultater - vi vil søge at prioritere en formidling også i handling af "hvad atletik er".

Forandringsprocessen fuldføres ikke på én dag. Det vil tage tid, og indtil ændringerne i stab er tilendebragt, vil vi gøre vores bedste for at leve op til omgivelsernes forventning, vel vidende at det kan blive svært til tider at leve op til vores alles forventninger. 

Vi værdsætter al hjælp, og såfremt man har nyhedsrelevant stof, som man gerne vil have omtalt, opfordres I til at sende det til news@dansk-atletik.dk.

På næste bestyrelsesmøde i Dansk Atletik (juni måned) vil ændringer af organisationen blive drøftet videre med henblik på yderligere udmledinger omkring fremtidens Dansk Atletik.

Ligeledes er man altid velkommen til at kontakte mig om ovenstående eller andet, som jeg kan tænkes at være i stand til at hjælpe med.

© Copyright Dansk Atletik Forbund