Loading...

Morten Brammer. Ny Talentkoordinator i Dansk Atletik. Morten kommer til at have sin daglige gang i Sportens Hus i Aarhus. Foto: Christian Jørn.

Elite & talent

Nyansat Talentkoordinator, Morten Brammer, skal bidrage til talentudviklingen i Dansk Atletik.

19. september 2019 · Christian Jørn

Dansk Atletik har etableret en ny stilling, der skal varetage talentudviklingen fremadrettet.

Morten Brammer Olesen er startet som ny talentkoordinator pr. 1. september 2019.

Denne nye rolle samt Morten vil blive præsenteret løbende over det kommende stykke tid. Her følger en indledende præsentation af Morten samt den nye stilling.

Mød her Morten Brammer, der præsenterer sig selv. Det er en af flere videointerviews vi har med Morten om forskellige emner om talentkoordinatorrollen. De vil blive præsenteret over det kommende stykke tid.

 

HVAD INDEHOLDER DEN NYE FUNKTION? 

Der er med stillingen etableret en funktion inden for elitesektionen, som har fuldt fokus på at etablere et talentudviklings set-up, som giver mening hele vejen rundt om atleter og trænere. Morten har som kerneopgave frem mod januar 2021 at få beskrevet en plan for et samlet talentudvikling set-up, der skal kunne etableres umiddelbart herefter. I tiden indtil da vil Morten indgå i stor dialog med miljøet, og kommer også til at være meget aktiv rundt omkring for at få indsigt i de forskellige dynamikker, der er i det eksisterende set-up. Morten selv imødekommer meget gerne dialog med miljøet, og opfordrer alle i miljøet med interesse for talentudvikling til at tage kontakt til ham.

 

Mortens primære ansvarsopgaver vil være følgende:

  • Revurdering af Dansk Atletiks samlede talentudviklings set-up. Målet er at identificere og beskrive et talentudviklings set-up for perioden 2021-2024 som er meningsfuldt for såvel en central talentudvikling i landsholdsregi og en decentral talentudvikling i de respektive talentudviklingsmiljøer.
  • Projektleder-ansvar for pilotprojektet “Knowhow2develop”. Målet er at få erfaring med en netværks- og læringsbaseret tilgang til kompetenceudvikling af unge, talentfulde klubtrænere.
  • Konsulent og facilitator ift. samarbejder i udvalgte klubber og talentudviklingsmiljøer i samspil med kommuner. Målet er at etablere flere meningsfyldte partnerskaber omkring Dansk Atletiks talentudvikling.

 

Elitechef, Bo Overgaard, siger følgende om denne nye stilling og Morten:

Det har længe været et ønske fra min side, at etablere en funktion inden for elitesektionen, som har fuldt fokus på at vi skal have etableret et talentudviklings set-up som giver mening hele vejen rundt om vores atleter og trænere. Hovedopgaven for Morten er, at han skal levere (en beskrivelse) af et samlet set-up, som vi er klar til at kunne implementere pr. 1. jan. 2021 og fremefter. Morten har således en deadline for denne ’leverance’ til sep. 2020.

Mere konkret er det helt afgørende, at Morten får input, gode råd, nye idéer, indsigt i demografisk udvikling etc. fra alle relevante interessenter omkring vores talent- og elitearbejde i Dansk Atletik. Ligeledes vil Morten være det naturlige omdrejningspunkt for dialog, samarbejde og kontakt med relevante (Elite)kommuner rundt om i landet.

Når jeg har valgt Morten til denne funktion, så er det fordi jeg vurderer, at han er den helt rigtige profil til lige netop denne funktion. Morten har tidligere arbejdet som Elitekoordinator i Slagelse Kommune, han har i de senere år arbejdet som Skole-OL finalechef, og som elite-triatlet er han ikke ubekendt med eliteidrættens særkender … det gælder vores styrker såvel som svagheder."

 

HVEM ER MORTEN BRAMMER?

Morten har en kandidatuddannelse i Idræt fra Aarhus Universitet, hvor han har haft særligt fokus på talentudvikling.

Efter studiet har Morten arbejdet som Talentkoordinator i Slagelse Kommune. Siden 2017 har Morten været tilknyttet Dansk Atletik som Finalechef for Skole OL, og nu fortsætter han inden for samme forbund som Talentkoordinator.

Morten vil have sin daglige gang i Sportens Hus i Aarhus.

Privat bor Morten i Aarhus og dyrker selv triatlon på eliteniveau. Helt aktuelt har Morten Brammer netop i den forgange weekend vundet bronze til EM i langdistance-triathlon i Amsterdam, Holland.

 

FÅ INDSIGT I DEN NYE ROLLE OVER DET KOMMENDE STYKKE TID

Over en temaserie vil Dansk Atletik i en serie videointerviews med Morten over det kommende stykke tid give bedre indsigt i denne nye rolle og Morten som person. Morten og hans indledende tanker omkring funktionen som talentkoordinator vil her blive præsenteret i et løst format gennem en snak med Morten selv.

 

KONTAKT TIL TALENTKOORDINATOR

Morten Brammer kan kontaktes på mail mbo@dansk-atletik.dk eller på tlf. 6019 3070.

© Copyright Dansk Atletik Forbund