Loading...

FOTO: Nationalbankens pressefotoarkiv.

Legater

70.000 kr. i puljen til Hjortens Legat - søg senest den 25. oktober

07. oktober 2019 · Henriette Leth Nielsen

I 2018 blev der uddelt legater til to sjællandske klubber. Midlerne stammer fra de 500.000 kr., som foreningen Hørsholm Atletik og Motion "Hjorten" for tre år siden donerede til DAF.

Hjortens Legat retter sig mod "Ungdomsarbejdet på Sjælland og gerne i Nordsjælland", som det er "Hjortens" ønske. Årligt skal der i alt uddeles 50.000 kr., men da 20.000 kr. af 2018-puljen ikke blev uddelt, er der i 2019 70.000 kr. til rådighed. DAF varetager opgaven med at fordele pengene til talentarbejde.

Sidste frist for ansøgning er 25. oktober. På Årsmødet i november vil det blive bekendtgjort, hvem pengene er blevet fordelt til.

Hjortens LegatOm legatet
Beløbet gives til aktive, trænere, klubber eller træningscentre, hvor der vises vilje og evne til at arbejde målrettet og kontinuerligt på at forbedre de aktives resultater og det generelle vidensniveau. Der lægges vægt på at arbejdet foregår i et positivt træningsmiljø, der kan være et eksempel til efterfølgelse for andre. 

Beslutningen om, hvem der skal modtage støtte, træffes af DAF’s bestyrelses forretningsudvalg på baggrund af indstilling fra et udvalg bestående af DAF cheflandstræner samt to trænere / ledere fra nordsjællandske klubber. DAF skal holde Hørsholm Atletik og Motion ’Hjorten’ informeret om, hvem der modtager den årlige donation, og informationen skal indeholde en kort begrundelse for tildelingen.

Begrundede ansøgninger om at modtage støtte skal sendes til daf@dansk-atletik.dk senest 25. oktober 2019 - hent ansøgningsskema HER

© Copyright Dansk Atletik Forbund