Loading...

Jakob Larsen sammen med H.K.H. Kronprins Frederik ved årets Royal Run, som er en begivenhed i atletikken, der vækkede stor begejstring for dele af befolkningen der aldrig har været en del af atletikken. Fortællingen om atletikken udvides og det er blandt andet de dele af befolkningen der fremover skal fortælles mere til. Lyt og læs mere om det nedenfor, bl.a. i et nyetableret Podcast-format oprettet til formålet. Foto: Christian Jørn.

KOMMUNIKATION

Hør Jakob Larsens tanker om den nye udvidede fortælling i Dansk Atletik

16. oktober 2019 · Christian Jørn

Atletikken er mangt og meget. Det er løb, spring, kast og gang. Det er bredde, talent og elite. Det er indholdet, og så er der måden vi fortæller om indholdet.

Kommunikationen om atletikken er omfattende, men på den gode måde. Der er rigtig mange spændende fortællinger i atletikken, og Dansk Atletik træder nu ind i en retning hvor man vil udvide fortællingerne om atletikken. Det være sig både til vores eget miljø og bagland samt til vores omgivelser og folk, der umiddelbart ikke er interesseret i atletikken.

 

Vi vil rigtig gerne flytte fokus. Vi vil egentlig ikke gøre resultatet mindre vigtigt, men der er nogle andre ting vi rigtig gerne vil gøre mere vigtige end de er i dag.”, lyder det fra direktør i Dansk Atletik, Jakob Larsen, i en netop udgivet podcast der er en samtale om netop kommunikationen i den danske atletik.

Lyt til podcasten på SoundCloud eller Spotify her.

 

 

HØR PODCAST OM EMNET

Dansk Atletik har oprettet en podcast kanal, der skal være med til at skabe mere oplysning omkring atletikken og Dansk Atletik som forbund. Den første podcast er en samtale med Jakob Larsen omkring fortællingen i den danske atletik. Det er en samtale omkring hvordan kommunikationen har været, hvordan engagementet er i den danske atletik, hvordan vi skal kommunikere fremover samt andre emner. Lyt til podcasten her. Udvalgte dele af podcasten er fremhævet i artiklen nedenfor, men det anbefales at lytte til hele podcasten for at få størst mulig indsigt i nogle tanker omkring hvad fremtiden kommer til at indebære. 

Først følger en introduktion til Jakob Larsen (så andre ikke-indviede i atletikken også lærer ham at kende) og så fra 10:00 min. følger en samtale om atletikken som arbejdsområde. Fra 16:54 min. følger så en samtale om “fortællingen om den danske atletik”.

 

 

ATLETIKKEN ER MERE END RESULTATER

Resultatberetning har været og er en rigtig stor del af den kommunikation Dansk Atletik varetager via diverse nyhedskanaler på website og SoMe kanaler. Det er vigtigt, og flotte resultater og præstationer fortjener også anerkendelse. Der er dog også flere fortællinger om atletikken end topresultaterne. Topresultaterne og ethvert andet resultat repræsenterer en spændende fortælling som der sættes mere spotlys på fremover. Om det udtaler Jakob Larsen i podcasten følgende:

Resultater er vigtige, fordi det er en målestok. De bedste resultater er på mange måder opdagelsesrejser. Danske rekorder er det bedste nogensinde - det er der noget i. Et resultat er både på det individuelle og for bevægelsen rigtig motiverende og begejstrende, men i virkeligheden er vi nødt til at få det andet med som handler mere om fortællingen. Indsatsen, præstationen, alt det der sker rundt omkring vores aktivitet skal vi fortælle om. Det gør det meget mere nuanceret. Det at kunne lave en fortælling der er baseret på præstationen under de givne omstændigheder er enormt stærk.”

Sara Slott Petersen satte forleden nogle ord på, at der er meget fokus på resultatet kun. Se videoen af det nedenfor.

 

 

PRÆSTATIONERNE SKAL VÆKKE BEGEJSTRING

Vi har en tendens til ofte kun at høre samt fortælle om de gode resultater. Dog er der også præstationer, som på papiret godt kan være mindre gode resultater, men som stadig er nævneværdige præstationer og hvis fortælling kan skabe begejstring. Vejen til topresultater er banet på mange former for præstationer og er en lang proces med mange fortællinger. Om det siger Jakob Larsen følgende i podcasten:

 

Det er enormt vigtigt (at høre om præstationer, red.). Hvis vi kigger på eliteidrættens natur, og den måde eliteidræt er blevet arbejdet med igennem de seneste årtier, så har det handler rigtig meget om medaljer og toppræstationer. Udfordringen ved det er bare, at det er et nulsumsspil. Der er kun det antal medaljer ved OL der er. Der er flere og flere lande og der bliver investeret mere og mere på det område (red.). Jeg vil rigtig gerne have medaljer fra mesterskaber. Medaljen er et symbol på noget. Det er et symbol på en indsats. Det er et symbol på, at der virkelig har været en dedikeret indsats. Men det er jo bare symbolet. Det betyder ikke, at det ikke har været der når man ikke har vundet en medalje. 

Jeg vil egentlig hellere vække begejstring end jeg vil have den ekstra medalje. Begejstring, entusiasme, sympati og følelser hos dem der kigger på os og tænker, at det der ser spændende ud. Lad os vise alle de følelser der er involveret også i elite- og konkurrenceatletikken, fordi det er blod, sved og tårer. Det er smil, glæde og begejstring. Det er hele møllen. Der er rigtig mange følelser involveret i det her. Det tror jeg faktisk er vores absolut bedste produkt om man vil.”

 

 

ATLETIKKEN BESTÅR AF FLERE INDSATSER (hør fra 24:00 i podcasten om det)

Fortællingen fremover kommer i høj grad fremover til også at dreje sig om andre end atleterne. Atletikken består af mange forskellige indsatser, og de fortjener også anerkendelse og historierne om trænere, ledere, frivillige kan også vække begejstring og inspirere. Om det siger Jakob Larsen blandt andet følgende i podcasten:

Det er enormt vigtigt (at høre om andre end atleternes resultater, red.). Der er så mange aspekter i den her idræt, og der er ikke nogen - heller ikke på eliteniveau - der står alene i det her. Det der med at der er en enmandshær der erobrer verden, det findes bare ikke. Det er altsammen holdbaseret. Det er teamindsatser vi har. Det være sig når det er eliteatleter, men det gælder også de her store løbsarrangementer vi har. Det er en kæmpe holdindsats. 

I eliteatletikken, ja, nu er vi jo en individuel idræt så der står én udøver ude på banen, men der står rigtig rigtig mange der har været med på rejsen og som ikke lige går med ind på banen, men de har jo været med. Det er rigtig vigtigt, at vi også henleder opmærksomheden på det, fordi der er rigtig meget engagement der. Det er folk der uegennyttigt bruger rigtig meget tid på det her (red.) men jo på samme måde har engageret og investeret sig selv i det her. 

Vi har egentlig brug for at anerkende og lade os selv begejstre og rive med af det der sker derude. Der er folk der laver et kæmpe stykke arbejde, f.eks. som trænere, ledere, løbsarrangører, hele vejen rundt, med enormt mange spændende, også personlige, historier.

Lyt til det og lyt til flere tanker i podcasten her. De gengivne dele her er kun et mindre udvalg af en længere samtale.

 

Et eksempel er trænerindsatsen som træner, Mikkel Larsen, har leveret over det seneste stykke tid, som blandt andet Jyllands-Posten har sat et par ord på.

 

 

DE BEDSTE GIVES ORDET (hør fra 29:45 i podcasten om det)

Over de sidste par måneder har Dansk Atletik spurgt flere landsholdsrelevante atleter om deres forhold til atletikken. Disse topatleter repræsenterer mere end de topresultater de leverer og den fortælling kan også inspirere. Dansk Atletik vil over det kommende stykke tid give indsigter i atletikken set fra landsholdsatleternes perspektiv. Hvorfor det netop er landsholdsatleter der i første omgang er søgt indsigt hos sætter Jakob Larsen et par ord på her.

Vi har i atletikken en stor opgave foran os i forhold til at få en dialog med den del af befolkningen, der umiddelbart ikke lige tænker, at de vil følge atletikken. Vi har, synes vi selv, rigtig mange gode historier. 

Vi skal have nogle der banker på døren til dem der lige umiddelbart ikke følger atletikken, og der er vores bedste udøvere bare rigtig gode til lige at få den dør til at åbne sig. Når så den dør er åbnet, så kan det godt være vi skal have andre med ind til at fortælle de historier om hvad atletikken er og kan, der er relevante for de personer.

Grundlæggende, hvis ikke man interesserer sig om atletik, så er det ikke super interessant at høre om livet i en ungdomsafdeling. Men det kan jo godt være, at livet i en ungdomsafdeling bliver rigtig interessant, hvis man hører noget om hvor de bedste udøvere kommer fra og hvad deres oplevelser har været undervejs i det.

Vores bedste udøvere er på mange måder dem der har potentialet til at starte kontakten til den del af befolkningen der ikke ser atletikken."

Et eksempel på det er da vi hørte landsholdatlet, Anna Emilie Møller, fortælle om hvor perfektionistisk hun er og hvad der blandt andet kræves for at nå de ting hun har opnået indtil videre. Det er blot ét eksempel og en lille del af en lang række indsigter vi har fået over sommeren, som deles løbende over det kommende stykke tid.

 

 

FORTÆLLINGEN FREMOVER (hør fra 31:20 i podcasten om det)

Jakob Larsen sætter også et par ord på hvordan vi fremover skal kommunikere.

En af de primære opgaver er at få flere med. Vi skal begynde at kommunikere ud af vores eget miljø. Vi skal præsentere vores idræt, ikke så meget i forhold til os selv, men i forhold til vores omgivelser. Det betyder også, at det kommer ikke til at være os der former kommunikationen fremadrettet. Det bliver os der former udgangspunktet, men derefter vil vores kommunikation og dialog med omgivelserne bliver formet af hvad det er omgivelserne egentlig finder interessant.”

 

Dette er starten på en udvidet fortælling om atletikken. Podcasten der er linket til giver en udvidet indsigt i tankerne bag tankerne om hvordan vi kommunikerer. Vi anbefaler jer meget at lytte til den. Podcast formatet vil fremover blive anvendt til samtaler som disse og til at give en øget indsigt i Dansk Atletiks arbejde.

 

Christian Jørn (undertegnede) har siden juni i år varetaget rollen som kommunikationsmedarbejder om konkurrenceatletikken. Det har indebåret et øget fokus på flere fortællinger andet end resultatberetninger. Den indsats øges nu, og Christian Jørn er nu blevet ansat i en forlænget periode.

 

Lyt til podcasten her. Kan findes på SoundCloud og Spotify. Itunes podcast kanal er ved at blive oprettet også. 

 

KONTAKT OS

Christian Jørn (undertegnede) står til rådighed for dialog omkring ovenstående samt står til rådighed for dele af vores miljø, der har spændende historier og som vil være med til at bidrage til fortællingen om den danske atletik.

 

44323470_10215787852063561_2870958807268196352_o

 

Christian Jørn.

 

Kan kontaktes på christian@dansk-atletik.dk.

© Copyright Dansk Atletik Forbund