Loading...

Terminsoversigt 2020 pr. 15.10.2019

Af Michael Bruun Jepsen, Formand, DAF’s Projektgruppe Kalender

Terminsoversigter 2020-2022

18. oktober 2019 · Dorte

At lægge DAF’s terminsplan er altid et puslespil, hvor man fra starten er underlagt de terminer som de internationale organisationer fastlægger for deres respektive internationale mesterskaber og landskampe. Det betyder så tilsvarende også, at den danske terminsplan kan ændre udseende fra år til år, og specielt i 2020 kommer der til at ske en markant forandring, som næsten alle må forholde sig til.

OL i Tokyo ligger sidst i skolernes sommerferie, og det har indflydelse på, hvornår Store DM kommer til at ligge.

Der er to måder man kan kvalificere sig til OL på, hvor den ene er den sædvanlige via opfyldelsen af et kvalifikationskrav, der dog ligger på et højere niveau end man hidtil har oplevet, og derfor er meget svære at opnå. Den anden måde er via det nye World Ranking system, hvor man over de foregående 9 måneder optjener point, dels via sine resultater, men også ved at opnå bonuspoint på sin placering. Men da det kun gælder stævner fra et vist niveau og op, så er der hård kamp om at få startret til netop de stævner. Derimod kan man opnå relativt gode bonuspoint ved at blive national mester, og derfor er det vigtigt at Store DM terminsættes, så det kan bruges som afsæt til OL-kvalifikation. Derfor ligger Store DM i 2020 allerede den 19-21.juni!

Og vi kan lige så godt vænne os til det, da DAF måske indtræder i DIF’s planer om fremadrettet at lave en fælles DM-uge, der i 2021 er tænkt afholdt i Aalborg i uge 25. Både trænere og aktive ude i klubberne skal altså til at planlægge deres sæson lidt anderledes end hidtil.

Når Store DM flyttes fra efteråret til slutningen af forårssæsonen, så betyder det også, at der lige pludselig opstår et hul for den nationale elite i efteråret. Lige nu og her er der ikke nogle udmeldinger om, hvad der så skal være det naturligt højdepunkt som afslutning på udesæsonen. Hidtil har DT-finalen sammen med Store DM været højdepunkterne, men da det kun er ganske få klubber der er med til DT-finalen, så mangler der reelt lige nu et godt tilbud til den resterende del af de aktive. Til DAF’s Årsmøde er det programsat, at man skal snakke om holdturneringer i dansk atletik, hvilket kan være startskuddet på den modernisering mange har sukket efter i mange år af DT, en proces hvor beslutningskompetencen reelt ligger i regi af Senior Komitéen. Så hermed en stærk opfordring til at komme og bidrage i debatten

I 2021 er der også lagt op til en væsentlig ændring, og denne gang i indendørssæsonen. Det har altid været en udfordring i forbindelse med placeringen af DM Ungdom, at man skulle forholde sig til skolernes vinterferie. Da vinterferien desværre geografisk er placeret enten i uge 7 eller 8, så spærrer den derfor reelt 3 weekender, hvis man helt skal undgå uheldige sammenfald. Der har været udmeldinger om, at så må de unge og deres forældre lære at prioritere, mens andre har måtte erfare, at det er svært at praktiserer i den virkelige verden. Der har været argumenteret for at afholde DMU i starten af marts, mens kritikerne siger, at det så bliver for sent ift optimal forberedelse af udendørssæsonen og de aktive alligevel er præget af deres vinterferier. Det er derfor blevet besluttet at gå den anden vej, så DMU i 2021 er terminssat til at ligge i weekenden den 5-6. februar, og så må vi lære af de erfaringer, det giver.

© Copyright Dansk Atletik Forbund