Loading...

Jesper Frænde har efter mange års varetagelse af resultatformidlingen i Dansk Atletik valgt at indstille sit arbejde med det ved årsskiftet. Læs mere om det samt få indsigt i resultatformidlingens udvikling over den seneste årrække og læs hvad fremtiden byder på.

RESULTATFORMIDLING / ORGANISATION

Jesper Frænde takker af efter mange år med resultatformidling gennem Statletik

31. oktober 2019 · Christian Jørn

Jesper Frænde stopper efter eget ønske fra årsskiftet med at varetage resultatformidlingen. Vi kigger derfor tilbage på hans tid i den danske atletik og beder ham kigge tilbage på sin egen indsats over årene.

Statistik og resultatformidling er unægteligt en stor del af atletikken. Dermed er Jesper Frænde unægteligt også en stor del af den danske atletik - lidt endnu. Jesper Frænde har nemlig siden efteråret 2011 varetaget statistik- og resultatformidlingen under Dansk Atletik gennem varetagelsen af statletik.dk. Jesper stopper efter eget ønske her ved årsskiftet i sin funktion med at varetage resultatformidling via statletik.dk. Jesper har også siden 2014 været formand for først Rekord- og statistikudvalget (RSU) og sidenhen Projektgruppe Statistik. Her stopper han også.

Om sin fratrædelse siger Jesper selv følgende:

Selv har jeg nået et mætningspunkt - jeg har brugt ufattelig mange timer på Statletik og på at skrive mails. Jeg vil gerne have frigivet tid til andre projekter og giver derfor gerne depechen videre."

Jf1

Billedet af Jesper Frænde her er fra hans 50 års fødselsdag tidligere på måneden den 5. oktober. Foto: Privatfoto.

 

FÅ INDSIGT I ET FLOT STYKKE ARBEJDE

Vi kigger nu tilbage på tiden med Jespers indsats og giver en indsigt i arbejdet over årene. Det er en ret omfattende indsigt men det har også været en omfattende indsats Jesper har leveret over årene. Samtidig vil historikerne derude i den danske atletik også kunne få lidt indsigt i udviklingen. En udvikling, der allerede ved weekendens kommende arrangement "Atletikkens Årsfest" i Nyborg fortsætter når Dansk Atletik vil præsentere et nyt kapitel i resultatformidlingen. Her vil der ske en præsentation af ny resultatformidling. Emnet “Fremtidig resultat- og statistikløsning i dansk atletik: Nye og kendte spillere på feltet (inkl. demo)” præsenteres ved "Atletikkens Årsfest" lørdag den 2. november 2019.

 Djd

Der ligger meget arbejde bag, når et resultat ender med at fremgår af Statletik.dk som værende et validt resultat. En stor del af dette arbejde har Jesper Frænde varetaget i hans rolle som ansvarlig for resultatformidlingen. Foto: Christian Jørn.

 

TALLENE TALER FOR SIG SELV

Ses der på rene tal er det en del informationer, der i perioden er gået igennem Jesper. Da Jesper selv er glad for tal har han passende fundet ud af de eksakte tal i perioden han har været involveret i varetagelsen af Statletik. Tallene er opgjort pr. 25. oktober 2019.

 

TALLENE BAG TALLENE ER OPGJORT

Infographic Jesper Frænde

Det er i perioden blevet til 337.692 enkeltresultater, der er fordelt på 4767 stævner, som er indtastet i databasen. Der er i alt i databasen 448.631 resultater fordelt på 6666 stævner. Hovedparten af indtastningen er altså noget som Jesper har varetaget. Der er indlagt 7678 historiske resultater (fra før 2008 hvor statletik.dk blev etableret), der er med til at danne nogle forholdsvis dybe alletiders lister.

Det er over perioden blevet til ca. 9000 mails. Mange af de mails Jesper har modtaget har drejet sig om andet end statistik, f.eks. tolkning af regler, krav til mesterskaber, kval til DMU og stævneafvikling mm.

 

 

ANERKENDENDE ORD FRA DIREKTØR, JAKOB LARSEN

Direktør i Dansk Atletik, anerkender det store arbejde Jesper Frænde har lagt i sin funktion.

Det er ingen hemmelighed, at statistik er et kært emne for atletikelskere, og Jesper har derfor med sin enorme indsats ydet et arbejde, som har været skattet af mange. Hvad færre ved, er at Jespers arbejde også har tilvejebragt en viden om vores idræt, som vi ellers ikke ville have haft, nemlig konkrete informationer om, hvordan vores idræt har udviklet sig. Det havde vi ikke før Jesper begyndte, og havde næppe haft det i dag uden ham.”, lyder det fra Jakob Larsen.

 

 

DET HELE STARTEDE SOM FORÆLDER TIL BØRN DER VAR INVOLVERET I ATLETIKKEN

Jesper er selv tidligere fodboldspiller (jyllandsserie-serie 2) og har kun haft begrænset erfaring med atletik som udøver. Han mindes dog sit guld m/emalje mærke fra folkeskolen, deltagelse i finalestævnet i Skovdalen i Aalborg i Anders And legene og ikke mindst en gymnasierekord i højdespring som 15-årig på hans gymnasium i Nordjylland (1,81 meter). Så selvom det har været perifert han har indgået i atletikken som udøver så står de få berøringsflader med atletikken stadig friskt i erindringen når han ser tilbage på den udøvende del af hans atletikinvolveren. Til dagligt er Jesper forlagsredaktør i gymnasieredaktionen på Gyldendal, hvor han udvikler undervisningsmaterialer til gymnasiet i de naturvidenskabelige fag.

Det var dermed ikke rollen som udøver der fik ham ind omkring resultatformidlingen, men først mange år senere da hans børn blev involveret i atletikken. 

I 2009 begyndte mine børn (Emil (dengang 9 år) og Anna Sofie Frænde (dengang 8 år)) til Atletik. Først i Frederiksberg IF og efter ét år i Sparta AM. Der fik jeg syn for, at tal og statistik fyldte rigtig meget i sporten. Jeg er selv lidt af en talnørd, og har ført statistik over alt muligt i min barndom (især fodboldresultater og musik).

Da mine børn havde hæderlige resultater, begyndte jeg at afsøge, hvor gode resultaterne var i lidt bredere perspektiv. Det førte mig til forskellige statistiksider, som jeg nærstuderede. I Danmark var Statletik lanceret i 2008 for senior og ungsenior og fra 2010 kom resultater fra 12 år og Masters med. Selv om jeg fulgte flittigt med, synes jeg, at det var ærgerligt, at der gik lang tid fra man læste om et stævne, til man kunne se resultaterne på ranglisterne. Jeg synes, det kunne gøres bedre.

I 2011 så jeg et opslag om, at DAF søgte indlæggere. Selv om jeg nok ikke var målgruppen for opslaget, så valgte jeg alligevel at reagere på det, da jeg synes, at jeg havde overskud og lyst til at give en hånd med og give lidt tilbage til en sport, jeg nu havde fulgt tæt i et par år.”, fortæller Jesper.

 

Stopur

Jesper startede selv på sidelinjen og som tilskuer til atletikken og har sidenhen været en bærende del af resultatformidlingen i Dansk Atletik. Foto: Christian Jørn.

 

HAR EFTERSTRÆBT VALIDE DATA

Jesper har over årene gjort en stor indsats i at få skabt alle de valide data der er i statletik.dk databasen. Det har ikke altid været helt ligetil.

Selv om det selvfølgelig ikke er rocket science at lægge resultater i en database, så er det alligevel et job, hvor man skal være utrolig omhyggelig, da der er mange muligheder for at lave fejl, og der er en høj forventning til, at ranglisterne er valide. Jeg syntes stadig, der var mange fejl på Statletik, så jeg foreslog DAF, at jeg blev eneansvarlig for Statletik. Det blev jeg i starten af 2012. Herefter gennemgik jeg stort set samtlige indlagte stævner, og fik rettet op på utallige fejl. Bl.a atleter der stod under flere navne, klubber der ikke var DAF klubber. Alm. indlægningsfejl mm.

Det er naivt at tro, man kan lave fejlfri statistik, men jeg har hele tiden stræbt efter at levere så fejlfri statistik som mulig - bl.a. takket være dem der er med til indrapportere fejl.”

Ha ̊ndstoppede Tider

Det er en længere proces når et resultat skal fra stævnearrangørernes resultatlister og ind på Statletik.dk. Vi kan takke Jesper for hans store arbejde med dette over årene. Foto: Christian Jørn.

 

HISTORIEN OM RESULTATFORMIDLINGEN I DANSK ATLETIK

Screenshot 2019-10-30 14.05.22

Engang havde man "Officielle Efterretninger fra Dansk Atletik Forbund" til at offentliggøre resultater i. Foto: Statletik.dk

Direktør, Jakob Larsen, har genkaldt sig en del af milepælene i den historiske udvikling omkring resultatformidlingen.

 • Frem til 2008 førtes DAFs officielle ranglister i tykt form med udgivelse af årlige statstikbøger.
 • 2000: De første top 10 ranglister offentliggøres på forbundets hjemmeside – efter sæsonen.
 • 2002: Her påbegyndtes løbende opdatering af online ranglister (senior top 10) – opdateret manuelt.
 • 2003: DAF startede databasen med danske og internationale mesterskabsresultater på dafital.dk. Siderne indeholdt personlige profiler med mesterskabsresultater og årsbedste
 • 2007: dafital.dk sættes standby. pga. omlægning af stab.
 • 2008: Niels Grøn starter statletik.dk. Online ranglister indeholder seniorranglister og alle resultater for seniorer.
 • 2009: DAF overtager ejerskabet af statletik.dk, som fortsat drives af Niels Grøn, støttet af DAFs stab.
 • 2010: statletik.dk udvides  til ”alle” resultater (fra 12 år).
 • 2011: Jesper Frænde indgår i arbejdet med Niels Grøn og DAFs stab.
 • 2012: Jesper Frænde overtager alene driftsopgaven af Statletik fra DAF kontoret og Niels Grøn; først frivilligt men fra 2013 som ansat i forbundet.
 • Atletikkens Årsfest 2019: Præsentation af ny resultatformidling. “Fremtidig resultat- og statistikløsning i dansk atletik: Nye og kendte spillere på feltet (inkl. demo)” præsenteres ved "Atletikkens Årsfest" lørdag den 2. november 2019.
 • 2020: Jesper Frænde stopper.

 

I starten af perioden havde Jesper programmørhjælp fra Niels Grøn og Tom Jensen, og siden den nye version af statletik.dk blev etableret har det været med hjælp fra Sebastian Skejø.

Screenshot 2019-10-30 15.21.38

"DAF i tal" var i mange år metoden der blev offentliggjort resultater på. Foto: Statletik.dk

Jesper var den der tog initiativ til at lægge tidligere tiders resultater ind i Statletik.

Jesper fortæller: ”Før Statletik var DAF's statistik utrykt i en trykt årbog DAF i tal. Jeg foreslog, at vi scannede de gamle årbøger ind og gjorde dem tilgængelige for alle. Jeg brugte et års tid på at hente årbøger rundt omkring i landet. Og det lykkedes at finde alle bøger helt tilbage til 1960. Jeg fik dem indscannet og gjort tilgængelig. Næste mission var at få lavet alletiders lister. Den sidst tilgængelige liste var fra DAF i tal 2008, hvor der var var top 50 lister i udvalgte discipliner. Men da årbøgerne nu var blevet tilgængelige, fik jeg gode kræfter rundt omkring i landet til at kigge årbøgerne igennem, og hjælpe med at lave dybere lister og i flere discipliner. Et kæmpe arbejde, som kun er muligt, fordi der sidder mange rundt omkring for hvem disse lister betyder noget for atletikkens historie.

Rent teknisk var sitet Statletik ved at være forældet. Sammen med Tom Jensen (AtletikTV) og Sebastian Skejø (Århus 1900) fik vi mulighed for af DAF at udvikle en helt ny platform for Statletik, der var hurtigere, mere sikker, mobilvenlig og ikke mindst lavet sådan, at fejlmulighederne blev formindsket. Databasen blev redesignet og det blev muligt for internationale samarbejdspartnere at trække resultater direkte fra Statletik. Vi lavede flere filtreringsmuligheder, og gjorde det muligt at lave klubstatistikker. Da reglerne jævnligt ændres, har det også været vigtigt, at lave et system hvor man relativt nemt kunne lave ændringer - f.eks. da det blev tilladt i Danmark at løbe i blandede heats, mens det ikke er tilladt i internationale statistikker. Desuden leverer vi kvalifikationslister til DMU - her er der f.eks. særlige regler til indendørs-DMU hvor en blanding af inde- og uderesultater er tilladt i visse discipliner.”

 

Screenshot 2019-10-30 15.10.21

Statletik.dk har været stedet man i mange år ivrigt har set efter resultater. At resultaterne er kommet hurtigt op efter stævnerne har været Jesper Frændes fortjeneste. Foto: skærmbillede fra Statletik.dk.

 

Et kardinalpunkt for Jesper har været, at resultaterne har været hurtigt tilgængelige online.

Jeg har hele tiden sat en ære i, at resultaterne kom på Statletik hurtigst muligt efter stævnerne. Det er jo lige efter et stævne, at atleterne ønsker at se et godt resultat på ranglisterne. Forældre følger også flittigt med, som jeg ikke mindst oplever, når jeg selv har stået mange timer til stævner - her kommer altid forældre med spørgsmål og kommentarer. For at kunne levere hurtigere resultatservice, fik jeg derfor lavet det sådan, at jeg fik resultatlisterne tilsendt direkte fra stævnearrangørerne, så de ikke lå i DAF's indbakke indtil de blev sendt videre. Det gav også mulighed for, at jeg kunne være i direkte dialog med stævnearrangørerne og spørge ind til resultaterne og validitet. Der er utrolig mange regler og forhold man skal være opmærksom på i resultatlister. Mange skriver f.eks. 0.0 ved vindresultater selv om det ikke har været målt vind til et stævne, så det skal lige rettes inden de kommer på Statletik. Så er det fint at kunne gå i direkte dialog med arrangørerne og få udryddet disse fejl. I langt de fleste tilfælde, er resultaterne blevet lagt på Statletik samme aften som jeg har modtaget dem. For mig er det bare blevet en rutine, så det har været helt naturligt.”, fortæller Jesper.

 

JESPERS EGNE ORD OM SIT BIDRAG TIL ATLETIKKEN

"Jeg har stor respekt for alle de frivillige, der lægger mange timer i klubberne som trænere og ledere. Da det ikke er den vej, der har været naturligt at gå for mig (selvom jeg også har stået med riven), så er jeg rigtig stolt af, at jeg har kunnet bidrage på en anden måde, som jeg synes, er meningsfuld for sporten.”, fortæller Jesper.

 

“DET BETYDER RIGTIG MEGET”

Jeg mener, at i en så målbar sport som atletik, så er det helt naturligt, at der skal være en professionel resultatformidling, selv om man er 12 år, eller man er en 85-årig masteratlet. Jeg tror ikke, det skaber flere atleter, men jeg tror, at for dem der er i sporten; atleter, trænere, ledere og forældre, så betyder det rigtig meget. Jeg håber derfor inderligt, at hele den historie der ligger i Statletik, ikke forsvinder ved at man overgår til nye systemer, eller hvad det nu ender med.”, fortæller Jesper.

TRACKS_T2-143

Statistik og resultater er en stor del af atletikken. Se bare her på en målfoto, hvor den pågældende atlet her fanges i at stoppe sit eget stopur selvom der foretages elektronisk tidstagning. Foto: Christian Jørn.

 

FREMTIDEN FOR RESULTATFORMIDLINGEN

Allerede ved det kommende arrangement "Atletikkens Årsfest 2019" i den kommende weekend skal der snakkes om fremtiden for resultatformidlingen. Vi har derfor spurgt Jesper om hvad han har af tanker om fremtidens databehandling, hørt fra én der har begået sig med resultatformidling over de seneste mange år.

 

"Jeg synes som minimum, at der skal leveres statistik på samme niveau som nu. Jeg havde håbet, at man havde ressourcer til at udvikle Statletik, således det f.eks. kunne anvendes som stævnetilmeldingsprogram og evt. som platform for mindre stævner. Der burde også arbejdes på en automatisering, så resultater kunne flyde direkte ind på Statletik - men det er en stor opgave, som kræver nogle helt andre ressourcer end dem der er i dag. Jeg håber det bedste for statistikken fremover.

Selv har jeg nået et mætningspunkt - jeg har brugt ufattelig mange timer på Statletik og på skrive mails. Jeg vil gerne have frigivet tid til andre projekter og giver derfor gerne depechen videre.”, fortæller Jesper.

 

 

JESPER TAKKER ATLETIKMILJØET FOR GOD KOMMUNIKATION

Jesper har kun varme ord tilovers for dem som han har indgået i kommunikation med.

Jeg har værdsat den dialog jeg har haft med frivillige ledere landet over. De gør et kæmpe arbejde. Jeg møder næsten kun positiv respons landet over - også når jeg har måttet være lidt skrap over for dem for at levere bedre resultatlister.”.

 

Dansk Atletik ønsker Jesper Frænde al held og lykke i sin videre færd og ser frem til de sidste par måneders samarbejde i indeværende år.

© Copyright Dansk Atletik Forbund