Loading...

INVITATION

Fremtidens danske atletik

07. november 2019 · Henriette Leth Nielsen

Forandre for at bevare - vær med til at skabe positiv udvikling for stadionatletikken. Send dit bud 👉 Vi trækker lod blandt alle bidrag: Der er et komplet træningssæt fra Nike til vinderne!

De seneste 10 år har budt på en massiv udvikling i dansk atletik.

2009 var året, hvor det første Skole OL så dagens lys, og de første diskussioner om et VM Halvmaraton på dansk grund tog form. Siden har udviklingen ført til et skoleinitiativ, som rækker langt ud over vores egne medlemsrækker, og dansk landevejsløb er placeret meget højt i international sammenhæng; senest med Copenhagen Half som stiftende medlem af "SuperHalfs" serien.

Den traditionelle stadionatletik har ikke gennemgået samme udvikling. Ganske vist har vi haft flotte eliteresultater, og 2019 har budt på utrolige 13 danske rekorder i olympiske discipliner. Men i et bredere perspektiv har stadionatletikken stået stille i rigtigt mange år. Frem for at forme vores egen idræt, har det i høj grad været konjunkturer omkring os, som har påvirket os.

Små årgange har ført til færre medlemmer, som har ført til færre klubber med færre stadions og færre ledere og trænere. Værst stod det til omkring årtusindeskiftet. Siden har større årgange ført til flere medlemmer og stigende aktivitet på stadion. Men dette er sket på færre stadions i færre foreninger.

Alt dette er ikke sket ubemærket. Der har undervejs været gjort mange forsøg på at ændre kursen og skabe en positiv udvikling. Hidtil uden effekt.

Tiltagene har været forsøg på at tilpasse det som var og er. Hvis det har virket før, kan vi få det til at virke igen. Og den tilgang er måske korrekt – måske har vi bare ikke ramt rigtigt endnu. Men måske er der en anden forklaring. Måske har vi forsøgt at bygge på en idræt formet af en fortid, som ikke vender tilbage. Måske skal svarene ikke findes ved at se tilbage; måske skal svarene findes ved at forsøge at se fremad.

Den tilgang har vi med held brugt indenfor vores succesrige arbejde indenfor skoleidræt og landevejsløb. Og nu vil vi gerne forsøge at skabe samme succes i den traditionelle stadionatletik; at skabe udvikling og vækst ved at se fremad. Vi vil forandre, men ikke for at tilendebringe den atletik vi kender – vi vil forandre for at bevare i en verden, som er helt anderledes i dag, end den var, da den nuværende atletik blev udviklet.

Invitation

Et så væsentligt projekt kan ikke udføres af én, to eller fem personer. For at opnå det bedste resultat, skal vi have flest mulige perspektiver med. Derfor inviterer vi hermed alle interesserede til at bidrage til processen, som startes med en såkaldt ”horizon scan” – en fremtidsanalyse.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i dette arbejde, beder vi om følgende:

  1. Først og fremmest skal du synes, at det er sjovt at forsøge at se ind i fremtiden!
  2. Dernæst er det vigtigt at understrege, at man ikke kan gøre noget forkert - vi er ikke på jagt efter den 100 % rigtige løsnig - vi ønsker derimod at pulje kvalificerede mavefornemmelser
  3. Send e-mail til fremtiden@dansk-atletik.dk med navn og e-mail adresse hurtigst muligt
  4. Herefter sender vi yderligere oplysninger til dig om det videre forløb, som sammenfattes nedenfor:
  5. I seks uger skal du ugentligt sende et bud på, hvad de kommende 20 år bringer for atletikken. Dit fokus og indgangsvinkel er fuldstændigt frit: Elite, masters, ungdom, talentudvikling, motion, nyhedsdækning, mesterskaber, økonomi, stadions osv. Der er 100 % frit valg. Vores formål er at skabe en så bred perspektivering som muligt.
  6. Din ”spådom” skal du argumentere for og underbygge med dokumentation i form af link til artikel, statistik eller lignende – det er op til dig at vælge. Omfanget skal højest være 500 ord pr. uge.

Efter de seks uger sammenfattes de modtagne bud i en samlet rapport, som danner udgangspunkt for det videre arbejde. Dette kan sammenfattes i følgende trin:

1. Q4 2019: Fremtidsanalyse med afsluttende rapport
2. Q1 2020: Eksperthøringer
3. Q1 2020: Åben workshop; fremtidens hjørnesten i dansk atletik
4. Q2 2020: Åben workshop II: Visioner og mål for fremtidens danske atletik
5. Q3 2020: Bestyrelsesseminar
6. Q4 2020: Årsmøde med behandling af forslag

Vi glæder os til at modtaget dine bud på fremtiden.

Venlig hilsen

Dansk Atletik

 

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund