Loading...

Ungdomstrænere 2015 (Foto: Katja Salivaara)

Fra Dansk Atletiks bestyrelsesmøde den 9. december

Ny trænerforening, TrackFit og nyt fokus på komiteerne

11. december 2019 · Dorte

På Dansk Atletiks bestyrelsesmøde mandag den 9. december blev der sat søm i den epoke, der har strakt sig over de seneste ca. 10 år med to verdensmesterskaber på dansk grund, Skole OL, Royal Run, stor resultatmæssig fremgang, ændring af elitearbejdet, en otte-dobling af forbundets omsætning og en udvikling af hele den demokratiske struktur med oprettelsen af komiteerne. Nu begynder en ny epoke. På mødet peger især tre beslutninger fremad: Oprettelsen af en trænerforening, ændring af komiteernes arbejde og strategisk fokus på at få flere ind på et atletikstadion gennem projektet ”TrackFit.”

 

På Årsmødet i starten af november måned blev Dansk Atletiks strategiske fokus for de kommende mange år lanceret: ”Vi skal være flere,” sagde formand Karsten Munkvad fra talerstolen. ”Flere medlemmer i foreningerne, flere til træning på stadion, flere til stævner og flere, der tager del i ledelsesarbejdet i både klub og forbund. Når vi er flere, skaber vi forudsætningerne for at nå mere, opnå bedre resultater og få mere indflydelse.” På det konstituerende bestyrelsesmøde i kølvandet på Årsmødet blev der taget hul på de første beslutninger, der skal medvirke til at indfri de strategiske mål.

 

Formandskab afløser FU

Bestyrelsen konstituerede formand Karsten Munkvad og næstformand Bent Jensen som bestyrelsens formandskab. I store træk vil Bent Jensen få ansvaret for forbundets administrative funktioner, mens Karsten Munkvad har ansvaret for det udadvendte politiske arbejde.

 

Nyt fokus på komiteerne

Komiteerne skal i fremtiden i større udstrækning overlade en række administrative opgaver til administrationen og selv arbejde med at udarbejde forslag og indsatser, der medvirker til at indfri det strategiske mål om, at vi skal være flere. Bestyrelsen fokuserer i første omgang på at få seniorkomiteen, B&U komiteen og Aspirantnetværket i omdrejninger med flere medlemmer, flere aktiviteter og med hjælp fra administrationen.

 

TrackFit skal fylde stadions

På Årsmødet blev begrebet TrackFit drøftet i flere sammenhænge. TrackFit er fitnesstræning på stadion, hvor man anvender alle de spændende træningsformer, som vi kender fra atletikken og supplerer med et sjovt fællesskab. Med DGI som partner vil bestyrelsen opbygge et koncept, som skal tilbydes klubber over hele landet. I starten af 2020 rulles ideen ud over i første omgang seks foreninger.

 

Vi opretter en trænerforening

En god træner er ganske enkelt afgørende for succes i atletikken. Både i forhold til resultatmæssig udvikling, rekruttering og fastholdelse. Derfor vil bestyrelsen i 2020 tage skridt til at oprette en forening for alle landets atletiktrænere, hvor man skaber attraktive muligheder for videndeling, videreuddannelse og fælles seminarer.

© Copyright Dansk Atletik Forbund