Loading...

COVID-19 / CORONA-VIRUS

Åbent for ansøgning om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer grundet Coronavirus

23. marts 2020 · Dorte

Corona: Åbent for ansøgning om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

Erhvervsstyrelsen har i dag åbnet for ansøgning om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer som følge af myndighedernes tiltag for at stoppe spredning af corona. 

Arrangementsordningen er etableret for at holde at holde hånden under de foreninger/klubber mv., der er særligt økonomisk nødlidende pga. coronaudbruddet.

DIF opfordrer til, at DIF-idrætten udviser ansvarlighed og samfundssind, så ordningen kommer de særligt hårdt ramte idrætsaktører og andre sektorer/brancher til gode først.

Læs også vores tidligere omtale af kompensationsmulighederne her

Ift. evt. videreførsel af ordningen er regeringen aktuelt i overvejelser herom. DIF er i dialog med erhvervsministeriet og regeringen herom.

Hvem kan søge  under den gældende ordning?
Det er bl.a. en forudsætning, at arrangementet skulle have fundet sted i perioden den 6. marts til den 31. marts 2020, at der var flere end 1.000 deltagere, og at arrangementet var offentligt og var åben for tilmeldinger før den 6. marts.

På Virkomhedsguiden kan du læse mere om de forudsætninger, der skal være opfyldt for at kunne søge om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer.

Ansøgning skal ske på virk.dk

© Copyright Dansk Atletik Forbund