Loading...

Klumme: Hvad er meningen...?

Hvad er meningen...med talentudviklingen i Dansk Atletik?

10. april 2020 · Torben Dan Pedersen

- Klumme skrevet af Morten Brammer Olesen, Talentkoordinator i Dansk Atletik

[ "Hvad er meningen..."-klumme-formatet skal give plads til de ting der kræver lidt flere ord og forklaringer samt skabe transparens omkring arbejdet i Dansk Atletik og den danske atletik. Se klumme-serien her]

Det er nu godt 8 måneder siden jeg startede i stillingen som talentkoordinator i Dansk Atletik - en type stilling, som jeg altid har drømt om. At bidrage til at skabe de bedste rammer for unge mennesker, der ønsker at udleve deres sportslige potentiale, er vildt inspirerende! At vores miljø i dansk atletik så samtidig sprudler af dygtige unge aktive samt engagerede og dygtige trænere har gjort, at jeg har følt mig velkommen siden begyndelsen.

Jeg er relativt ”grøn” indenfor atletikkens verden og det har derfor været komplekst at sætte sig ind i de særlige forhold, som gør sig gældende i atletik. Sporten er mangesidig med fem disciplingrupper og store kulturelle og strukturelle forskelle imellem disse. At finde ud af, hvor det giver mening at lave fælles tiltag og hvor det giver mening at hver hovedgruppe har sit eget fokus, er noget af det, som jeg løbende bliver klogere på og får input til. Samtidig har sporten en stolt tradition og historik, som spiller ind på, hvorfor tingene gøres som de gør.

I løbet af den første periode har jeg fået værdifuld viden og input fra en lang række personer i, og udenfor, atletikkens verden. Dette har været fra aktive, klubtrænere, landstrænere, elitechef, forskere og talentansvarlige fra andre forbund. Jeg er blevet skarpere på de strategier og indsatser, som vi mener er vigtige for at løfte talentudviklingen i Dansk Atletik. Disse vil jeg berøre i denne klumme. Når jeg i den nedenstående tekst af og til skriver ”vi”, er det jo fordi jeg er omgivet af en masse folk, som også brænder for talentudvikling. Mine tætteste samarbejdspartere er således elitechefen, elitestaben, landstrænerne, ATK Talentcentrene og en række klubber, som spiller en stor rolle i talentudviklingen.  

Vores Decentrale Talentudvikling fungerer!

Et af de velfungerende aktiviteter i talentudviklingen i dansk atletik er den Decentrale Talentudvikling (DTU) i vores ATK Talentcentre i hhv. Aarhus og Ballerup/Helsingør. Her samles en stor del af vores unge, ambitiøse aktive til fælles træning, hvor der bliver skabt relationer på tværs af klubber, aldersgrupper og discipliner. Vi har valgt at invitere bredt ud til disse samlinger, så top-6 i alle discipliner i alle aldersgrupper (14-19 år) inviteres. Dette gør, at vi til samlingerne oftest er mellem 90-120 aktive og altså ca. 20-25 i hver disciplingruppe - både i vest og øst. Hertil typisk to trænere til hver gruppe. Formålet med disse samlinger er altså at skabe en platform for de unge aktive, hvor de kan mødes med andre ligesindede aktive, skabe nye relationer, blive inspireret og få nye input til deres træning - og selvfølgelig have en god og sjov dag til selve samlingen. 

Jeg er stor tilhænger i, at vi i vores talentaktiviteter - såsom DTU - inviterer bredt ud ift. atleter som kan deltage. For selvom vi officielt inviterer top-6, kan trænere og ledere sagtens indstille andre aktive, hvis de mener at disse har potentialet. Dette er nemlig en vigtig pointe! Med atletikkens kendetegn som en sen-specialiseringsport er det vigtigt, at vi holder så mange som muligt i sporten og inde omkring vores forbundsaktiviteter. Vi skal give plads til dem, som udvikler sig i en senere alder - eller dem der kommer fra en anden sport med masser af kompetencer, som kan bruges i atletikken. At holde det brede fokus skal være helt tydeligt i den måde vi arbejder med talentudviklingen på. Det skal implementeres i vores indsatser, i den måde vi ”udvælger” aktive til samlinger og landshold, og i den måde vi taler og kommunikerer omkring talentudvikling på.

Der er stadig områder hvor jeg mener, at vi kan skabe endnu større værdi af talentsamlingerne. Jeg vil bl.a. gerne fortsat arbejde på, at disse samlinger også kan blive en værdifuld setting for vores klubtrænere til at sparre og inspirere hinanden. Måske dette endda blive en form for formaliseret træner(efter-)uddannelse. Hvordan og hvorledes dette bliver, er jeg i dialog med talentcentrene og andre gode folk omkring. Men vi kommer helt sikkert til at prøve nogle tiltag af til næste efterår. Et andet punkt jeg gerne vil have sat på dagsordenen til vores samlinger er vores værdier for talentudvikling. Disse skal stå fuldstændigt klart, så alle parter - aktive, trænere, forældre, ledere og forbund - arbejder i samme retning og med samme tilgang til talentudviklingen i Dansk Atletik.

 

Styrkelse af den lokale talentudvikling

En anden prioriteret indsats i talentudviklingen har været at sætte ekstra fokus på at styrke de lokale talentudviklingsmiljøer. Vi ved fra statistikker og undersøgelser, at vores bedste senior elite atleter kommer fra en lang række af klubber og træningsmiljøer. Fra Dansk Atletiks side skal vi have et bredt fokus ift. lokale miljøer, da vi simpelthen har så mange dygtige klubber, som kan udvikle talentfulde aktive.

Med ønsket om at skabe lokale samspil mellem klub, kommune og Dansk Atletik, er vi i dialog med en række træningsmiljøer, hvor vi får lagt en strategi og tilhørende indsatser, som skal løfte talentudviklingen i den pågældende klub. Dette kan være alt fra sparring til talentstrategi, trænerrekruttering og -uddannelse, samarbejde med andre lokale klubber eller forbedrede træningsmuligheder for klubbens aktive.

Det giver rigtig god mening at sætte sig sammen klub, kommune og forbund. Vi kan hver især byde ind med muligheder og kompetencer og oftest finder vi frem til indsatser, som tilgodeser alles interesser og som alle har lyst til at yde en indsats for. De første formelle aftaler vil falde på plads i løbet af sommeren og vil blive præsenteret løbende. 

 

En tydeliggørelse af vejen til senior elite 

Som en del af vores fælles masterplan med Team Danmark, er vi i øjeblikket ved at beskrive et High Performance Program (HPP), som skal beskrive karrierevejen fra talentfuld aktiv til eliteatlet på højeste niveau. Dette HPP bliver et vigtigt dialogværktøj i vores fremtidige talent- og elitearbejde. HPP beskriver nogle af de forhold, som vi mener skal være til stede på forskellige udviklingsfaser, for at muliggøre en potentiel senior elitekarriere. Herunder den aktives prioriteringer og valg i løbet af karrieren, samt samarbejdet med træneren og forventningerne til dette.

Som et led i dette er det vigtigt, at vi fra forbundets side kan bidrage til at skabe en klar og tydelig forventning til de aktive, som ønsker at være en del af talent og elitearbejdet i Dansk Atletik. Derfor vil vi fremover arbejde på en decideret atletuddannelse, som vil adressere den kultur og de værdier vi mener er essentielle for at nå ”hele vejen”. Samtidig skal vi facilitere netværk og videndeling blandt vores talent- og elitetrænere, så vi sammen kan udnytte de kæmpestore kompetencer og ressourcer som ligger i vores klubber. 

 

En hurtig opsummering

Generelt har jeg følgende holdninger og overbevisninger, som jeg mener vi bør stræbe efter i vores arbejde med talentudvikling i atletikken:

  • Vi skal arbejde bredt med talentudvikling. Vi skal holde dørene åbne for de som kan og vil, og kigge mere på potentiale end nuværende niveau.
  • Vi skal altid arbejde langsigtet og bæredygtigt. Vi skal stræbe efter senior elite, og ungdomsresultater er ikke et mål i sig selv.
  • Vi skal styrke den lokale talentudvikling, da samlingsaktiviteter og forbundsarbejde kun udgør en meget lille del af udviklingen. 99% af talentudviklingen ligger hos klubberne!
  • Vi skal bruge vores samlinger og andre aktiviteter til at skabe netværk og relationer, inspirere og vække entusiasme. Desuden skal vi sikre en hensigtsmæssig kultur og fælles tilgang som sikrer, at atleter, trænere, klubber og forbund arbejder i samme retning.
  • Vi skal sikre en god karrierevej for vores aktive som er motiverende og forankret hos alle relevante parter. Det skal være fedt at udvikle sit sportslige potentiale og afsøge muligheden for en senior elitekarriere!

 

Fremtiden er dog pt. noget usikker. I skrivende stund har Coronakrisen vidtrækkende konsekvenser. Nedlukningen af al foreningsaktivitet, aflysning af stævner og aktiviteter, samt en udskydelse af OL gør, at den virkelighed der ligger på ”den anden side” nok vil være en lidt anden end den vi er vant til. Hvad dette kommer til at betyde i praksis, er vi nok mange der er i tvivl om. Uanset hvad der sker, vil vi fortsat arbejde på at skabe de bedste rammer for vores talentfulde aktive!

 

Morten Brammer Olesen / 10. april 2020

___________

 

Læs flere klummer her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund