Loading...

COVID-19 / CORONA-VIRUS

Opdaterede atletikspecifikke retningslinjer og anbefalinger i den aktuelle Corona-situation

20. april 2020 · Christian Jørn

Der er nye retningslinjer og anbefalinger for atletikken ifm. Corona-situationen.

Dansk Atletiks retningslinjer og anbefalinger i den aktuelle Corona-situation tager afsæt i myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger. Dansk Atletik er således bevidst om, at vi alle er i en særlig situation, hvor vi skal udvise samfundssind og ansvar ift at vi som samfund kommer bedst muligt igennem den aktuelle Corona-sundhedskrise. 

Med DIF og DGIs udmelding d. 20. april 2020 ’DIF og DGI tilpasser sine anbefalinger om udendørsidræt’ er det vigtigt for Dansk Atletik, at vores klubber kan spille en aktiv og konstruktiv rolle i forhold til at tilpasse den daglige træning i den aktuelle situation. Det kan klubberne bl.a. gøre ved at implementere følgende retningslinjer fra Dansk Atletik. 

Der er tale om en atletik-specifik guideline som har to formål: 

 1. at understøtte myndighedernes og DIF og DGIs anbefalinger
 2. at understøtte vores klubber ift. en kontrolleret ibrugtagning af stadionanlæg / træningsfaciliteter i tæt dialog med de kommunale facilitetsejere

 

1. Dansk Atletiks generelle retningslinjer og anbefalinger

 • At man ikke må samles mere end 10 personer
 • At man skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer
 • Træning foregår i mindre grupper (og altid inden for de til enhver tid gældende anbefalinger fra myndighederne)
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår
 • Klubhuse, omklædningsrum o.l. skal være lukkede
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

 

2. Dansk Atletiks specifikke retningslinjer og anbefalinger ifm. adgang til stadionfaciliteter

 • Træning foregår i mindre grupper, og det er vigtigt at alle sørger for at ”holde base” forskellige steder på faciliteten med behørig afstand til andre grupperinger.
 • En mindre gruppe defineres som op til 6 atleter samt en træner. Anbefalingen er, at der højst er op til 4 mindre grupper på stadion – dette for at leve op til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. 
 • Faciliteten bør primært anvendes af de brugere der til dagligt anvender denne, og derfor kender regler, retningslinjer og anvendelse for faciliteten og det dertil hørende udstyr. Dette bør annonceres med tydelige opslag ved indgang til faciliteten.
 • Løbeaktivitet på stadions bør være ”ensrettet” i almindelig løberetning. Og længerevarende løb (over 2.000 m) bør ikke laves på et stadion, men flyttes til andre og mere åbne områder. 
 • Man møder omklædt op på stadion og forlader stadion straks efter træning. Da det anbefales at størst mulig aktivitet forgår uden for faciliteten, så man minimerer brugen af faciliteten (oftest max 90 min) og derved sikrer adgang og plads til flest mulig. 
 • Ved anvendelse af områder til spring- og kastetræning, bør der ikke være flere grupperinger i gang samtidig.
 • Anvendelse af redskaber (spyd, diskos, kugler, stænger m.v.) skal foregå ved en personlig anvendelse af samme redskab under hele træningen og dette skal rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel.
 • Anvendelse af rekvisitter (hække, overliggerne, river, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøreres) rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøreres de af flere under en træning, skal de rengøres løbende under træningen. 

 

3. Dansk Atletiks anbefalinger vedr. almene motionsaktiviteter (motionsgang, længerevarende motionsløb, almen styrke- og crossfit træning osv.) 

 • Disse aktiviteter kræver ikke adgang til særlige faciliteter og bør derfor flyttes ud i naturen/andre offentlige områder, hvor der er få mennesker forsamlet 
 • Specifikt ift. motionsløbegrupper er anbefalingen – som under de generelle retningslinjer – at der løbes i mindre grupper med behørig afstand mellem løberne

 

Afsluttende bemærkninger

Med disse retningslinjer og anbefalinger vurderer Dansk Atletik, at klubberne i den aktuelle situation kan tilpasse såvel konkurrenceatleternes som øvriges medlemmers træning med hensyntagen til myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger. 

I forlængelse heraf opfordrer Dansk Atletik sine klubber til at gå i dialog med de daglige brugere omkring adgang og reguleringer – dette for at sikre sig mod for stor aktivitet indenfor samme træningstider. En dialog der også skal føres med de kommunale facilitetsejer mhp. en kontrolleret og tilpasset åbning af træningsfaciliteterne på atletikstadions rundt om i landet.  

 

IKRAFTTRÆDEN

Ovenstående retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d.d. dvs. d. 21. april 2020.  

  

Yderligere information

 

Nedenstående plakat kan downloades her og hænges op i foreninger der træner udendørs.

 

Screenshot 2020-04-21 09.42.59 (2)© Copyright Dansk Atletik Forbund