Loading...

Foto at indgangen ved Viby Stadion.

LIVET UNDER CORONAVIRUSSEN

Hvordan bruges stadion under de nye retningslinjer?

11. maj 2020 · Christian Jørn

Coronavirussen skaber sine begrænsninger, men der er øgede muligheder efter DIF og Dansk Atletik for nyligt kom med nye retningslinjer og anbefalinger i slutningen af april. Flere foreninger har allerede implementeret de nye retningslinjer. Bliv her inspireret af hvordan en klub som Aarhus 1900 gør det.

Den 21. april kom Dansk Atletik med nye retningslinjer. Læs dem her. Det skabte nye muligheder for kontrolleret træning på især stadion, men hvordan implementerer klubberne det så?

Aarhus 1900 er placeret i et meget eftertragtet område ved CERES Park & Arena. Det stadion er der mange udover Aarhus 1900 der benytter sig af. Derudover bruger klubben Viby Stadion der ligger i udkanten af Aarhus.

Aarhus Kommune har mestendels ladet det være op til idrætterne selv at sætte retningslinjerne. Aarhus 1900 har så sammen med Aarhus Kommune Sport & Fritid, AGF, Dansk Atletik og Team Danmark fået lavet en række tiltag der kan gøre det muligt at bruge stadions i et kontrolleret format. Det har været et konstruktivt samarbejde, fortæller Lars Nielsen fra Aarhus 1900. 

Der er aftalt, at det er op til atletikken at sikre, at der kun er de anbefalede fire grupper hver à maksimalt 6 atleter + 1 træner. Atletikken har altså her påtaget sig den koordinerende rolle. 

TYDELIGE MARKERINGER

Der er for at styre tilgangen til stadion blevet sat tydelige skilte og markeringer op ved indgangene. Skiltningen er aftalt med kommunen. 

94425775_515577715790272_8754652806914244608_n

HAR LAVET EN SLAGS BANEFORDELING I FODBOLD, MEN BARE FOR ATLETIKKEN

Før Coronavirussen har alle kunnet bruge stadion, men med respekt for hinandens træninger og brug af stadion. Nu er verden en anden, og vi ser klubber implementere tilstande som der f.eks. ses i fodboldklubber hvor der er nogle der styrer banefordelingen. Nu ser vi så en slags “stadionfordeling” blive iværksat flere steder. Her er Aarhus 1900 ét af de steder.

Én af de nye retningslinjer er netop, at man bedes træne i mindre grupper. En mindre gruppe defineres som op til 6 atleter samt en træner. Anbefalingen er, at der højst er op til 4 mindre grupper på stadion, dvs. 28 personer på stadion på én gang. Desuden bedes man opholde sig på sin “base” på stadion, så der ikke sker for megen sammenblanding mellem grupperne.

Lars Nielsen m.fl. påtog sig ansvaret for at lave en fordeling der tilgodeser flest mulige behov. Her lavede man ‘slots’ af 5-6 kvarter på de to stadions og bad folk melde ind med ønsker. Råderummet over stadion gav omkring 72 træningspas fordelt på ugen.

Stadions ved Aarhus er eftertragtede og der er mange der skal tilgodeses. Derfor kunne man nemt forestille sig, at der ville kunne være en udfordring i at fordele de enkelte ‘slots’, da efterspørgsel formentlig vil ende med at være større end udbuddet. Det har man løst ved at lave forskellige retningslinjer og prioriteringer. Lars Nielsen fortæller, at folk har været meget forstående over for situationen, og at fordelingen er blevet løst fint. For at skabe en hensigtsmæssig fordeling har man måtte lave nogle principper for hvem der skal have lov at bruge stadion. 

STADION FORBEHOLDT TIL DEM DER HAR BRUG FOR STADION

Man henviser til, at det kun er de ting der absolut kun kan ske på stadion der prioriteres. Stadion er altså forbeholdt dem der har brug for stadion. Det kan være træningspas med pigsko, spring o.lign. En guideline er også, at alle intervaller over 2000m bedes ske uden for stadion. Opvarmning bedes også ske uden for stadion. Dermed sikrer man, at der er flest mulige ‘slots’ til de meget specifikke stadionkrævende træninger. 

Samtidig har man vurderet, at alder har en betydning. Først er træningen blevet fordelt til seniorer, så til 16-19 års, så 14-15 års osv. Men i og med, at man kun må træne i grupper à 7 personer, så besværliggør det især børnetræningen. Her har man ikke nok trænere til at kunne være opdelt i grupper. Derfor har man bedt dem lave alternativ træning, og der arbejdes på hvordan dette gøres. 

STYRKETRÆNING

Indendørs faciliteterne er stadig meget begrænsede. For at atleterne kan få lavet den styrketræning de har behov for så har man hos Aarhus 1900 valgt at leje to 9 kubikmeter containerne man har placeret udenfor. Her har man stillet enkelt nødvendigt styrketræningsudstyr op, og så styrer Lars Nielsen m.fl. fordelingen af hvem der har adgang til dette hvornår. Der er samtidig stillet håndsprit til rådighed.

Man kan booke sig ind 2-3 af gangen. Én container koster 25 kr. at have om dagen og 1500-2000 kr. for levering. 

94245871_233807567726065_4458437316108615680_n

VÆR MED TIL AT INSPIRERE ANDRE MED JERES LØSNINGER

Har din forening eller klub fundet på gode løsninger i denne tid, så kontakt kommunikationsansvarlig i Dansk Atletik, Christian Jørn, og så kan vi være behjælpelige med at videreformidle jeres løsning der så kan inspirere andre. 

© Copyright Dansk Atletik Forbund