Loading...

COVID-19 / CORONA-VIRUS

Vi går ind i en fase 2 af en kontrolleret genåbning af atletikken

13. maj 2020 · Christian Jørn

Dansk Atletik har nu opdateret retningslinjer og anbefalinger i den aktuelle corona-situation. Vi går således ind i en fase II af en kontrolleret genåbning af atletikken.

Der er tale om en opdatering, som følger de anbefalinger som kulturministeriet, sundhedsmyndigheder og DIF/DGI netop har offentliggjort (onsdag d. 13. maj 2020). Det er bl.a. værd at fremhæve, at der kan åbnes til toiletter under forudsætning af hyppig og grundig rengøring. Ligeledes er der nu mulighed for, at klubhuse kan holdes åbent for administrativt arbejde og fx café/ kantine, så længe sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.

Mere atletik-specifikt indeholder Dansk Atletiks opdaterede retningslinjer muligheden for at der kan være op til 6 mindre træningsgrupper på et atletiks-stadions normale træningsområde inden for samme tid, så længe den samlede gruppe ikke er på mere end 10 personer. I mange sammenhænge vil en naturlig træningsgruppe bestå af 5-6 atleter samt en træner, men hvis det giver mening, er det muligt at samle fx op til 8 atleter i samme træningsgruppe med en træner og en evt. hjælpetræner.

Endelig er det vigtigt, at der er tydelig organisering af de respektive grupper således, at grupperne kan overholde de anbefalede afstandskriterier. Konkret opfordrer vi vores klubber til at udarbejde en skitse over det lokale atletik-stadion med de respektive træningsområder/ baser på stadion. Denne skitse bør synliggøres ved indgangen til stadion således, at der ikke er tvivl om, hvordan den lokale klub har organiseret sin træning, og at der er styr på de enkelte træningsgrupper.

Vores opdaterede retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d.d. d.v.s. d. 13. maj 2020, og kan læses nedenfor. De nyeste retningslinjer og anbefalinger vil også altid være at finde her. De tidligere retningslinjer og anbefalinger kan for sammenligningens skyld ses her.

___________________________

Marker (1)

 

/Opdateret pr. 13. maj 2020.

Dansk Atletiks retningslinjer og anbefalinger i den aktuelle Corona-situation tager afsæt i myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger. Dansk Atletik er således bevidst om, at vi alle er i en særlig situation, hvor vi skal udvise samfundssind og ansvar, ift. at vi som samfund kommer bedst muligt igennem den aktuelle Corona-sundhedskrise.

Med den senest politiske aftale mellem alle folketingets partier om en yderligere kontrolleret genåbning af det danske samfund i en fase 2, er det vigtigt for Dansk Atletik, at vi tilsvarende arbejder med en kontrolleret genåbning af atletikken; herunder at Dansk Atletik følger Kulturministeriets, sundhedsmyndighedernes og DIF/ DGIs opdaterede anbefalinger om udendørsidræt.

På denne baggrund opfordrer Dansk Atletik fortsat alle klubber til at spille en aktiv og konstruktiv rolle ift at tilpasse den daglige træning i den aktuelle situation. Det kan klubberne bl.a. gøre ved at implementere flg. opdaterede retningslinjer fra Dansk Atletik.

Der er tale om en atletik-specifik guideline som har to formål:

 1. At understøtte kulturministeriets, myndighedernes og DIF/DGIs anbefalinger.
 2. At understøtte vores klubber ift en kontrolleret genåbning af stadion-atletikken i tæt dialog med de kommunale facilitetsejere.

 

1. Dansk Atletiks generelle retningslinjer og anbefalinger

 • At man ikke må samles mere end 10 personer
 • At man skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer
 • Træning foregår i mindre grupper (og altid inden for de til enhver tid gældende anbefalinger fra myndighederne)
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår
 • Omklædningsfaciliteter, bad o.l. skal være lukkede – men der opfordres til at åbne toiletfaciliteter med retningslinjer for hyppig og grundig rengøring
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

 

2. Dansk Atletiks specifikke retningslinjer og anbefalinger ifm. adgang til stadionfaciliteter

 • Træning foregår i mindre grupper, og det er vigtigt at alle sørger for at ”holde base” forskellige steder på faciliteten med behørig afstand til andre grupperinger.
 • Klubben opfordres til at udarbejde en skitse over det lokale atletik-stadion med de respektive træningsområder/ baser på stadion – denne skitse bør synliggøres ved indgangen til stadion.
 • En mindre gruppe må maksimalt have en størrelse på op til 10 personer i alt, incl. træner, evt. hjælpetræner o.l.  Anbefalingen er, at der højst er op til 6 mindre grupper på stadion – heraf max 3 grupper på/ omkring løbebanerne samtidig, og det er vigtigt, at organiseringen af de respektive grupper er tydeligt adskilte fra hinanden.
 • Faciliteten bør primært anvendes af de brugere (klubmedlemmer) der til dagligt anvender denne, og derfor kender regler, retningslinjer og anvendelse for faciliteten og det dertil hørende udstyr. Dette bør annonceres med tydelige opslag ved indgang til faciliteten.
 • Løbeaktivitet på stadions bør være ”ensrettet” i almindelig løberetning. Og længerevarende løb (over 2.000 m) bør ikke laves på et stadion, men flyttes til andre og mere åbne områder. 
 • Man møder omklædt op på stadion og forlader stadion straks efter træning. Da det anbefales at størst mulig aktivitet forgår uden for faciliteten, så man minimerer brugen af faciliteten (oftest max 90 min) og derved sikrer adgang og plads til flest mulig. 
 • Ved anvendelse af områder til spring- og kastetræning, bør der i udgangspunktet ikke være flere grupperinger i gang samtidig. Dog kan der være forhold gældende  for det lokale stadion, som gør at der kan organiseres to mindre grupper.
 • Anvendelse af redskaber (spyd, diskos, kugler, stænger m.v.) skal foregå ved en personlig anvendelse af samme redskab under hele træningen og dette skal rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel.
 • Anvendelse af rekvisitter (hække, overliggerne, river, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøreres) rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøreres de af flere under en træning, skal de rengøres løbende under træningen.  

 

3. Dansk Atletiks anbefalinger vedr. almene motionsaktiviteter (motionsgang, længerevarende motionsløb, almen styrke- og crossfit træning osv.)

 • Disse aktiviteter kræver ikke adgang til særlige faciliteter og bør derfor flyttes ud i naturen/andre offentlige områder, hvor der er få mennesker forsamlet
 • Specifikt ift motionsløbegrupper er anbefalingen – som under de generelle retningslinjer – at der løbes i mindre grupper med behørig afstand mellem løberne

 

Afsluttende bemærkninger

Med disse opdaterede retningslinjer og anbefalinger vurderer Dansk Atletik, at klubberne i den aktuelle situation kan tilpasse såvel konkurrenceatleternes som øvriges medlemmers træning med hensyntagen til kulturministeriets, myndighedernes og DIF/ DGIs overordnede anbefalinger.

I forlængelse heraf opfordrer Dansk Atletik sine klubber til at gå i dialog med de daglige brugere omkring adgang og reguleringer – dette for at sikre sig mod for stor aktivitet indenfor samme træningstider. En dialog der også skal føres med de kommunale facilitetsejer mhp at alle parter tager ansvar for en hensigtsmæssig og tryg genåbning af atletikken rundt om i landet.

 

Ikrafttræden

Ovenstående retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d.d. d.v.s. d. 13. maj 2020.  

 

Yderligere information

 • DIFs informationsmateriale vedr. corona-situationen findes på www.dif.dk/corona
 • Myndighedernes råd og retningslinjer findes på www.coronasmitte.dk
 • Til alle foreninger, der træner udendørs - download plakaten (den viste nedenfor) og hæng den op relevante steder i klubben. 

For sammenligningens skyld og for at se ændringer kan man se de tidligere retningslinjer og anbefalinger via dette link.

____________________  

Mange hilsner 

Dansk Atletik

13. maj 2020

 

Screenshot 2020-05-13 19.59.53

© Copyright Dansk Atletik Forbund