Loading...

Elitechef i Dansk Atletik, Bo B. Overgaard.

Klumme: Hvad er meningen...?

Hvad er meningen...med fase 2 genåbningen af konkurrenceaktiviteten med begrænsninger?

25. maj 2020 · Christian Jørn

Flere klubber har i løbet af ugen anmeldt og fået godkendt mindre klubstævner. På sekretariatet har vi også modtaget diverse afklaringsspørgsmål, hvor særligt ét spørgsmål går igen. Det handler om, hvorfor Dansk Atletik har indført begrænsninger for at de yngste atletikudøvere ikke kan komme i konkurrence endnu.

[ "Hvad er meningen..."-klumme-formatet skal give plads til de ting der kræver lidt flere ord og forklaringer samt skabe transparens omkring arbejdet i Dansk Atletik og den danske atletik. Se klumme-serien her]

/Klumme skrevet af Bo B. Overgaard, Elitechef.

Vi kan heldigvis sige, at der rundt om i klubberne er en stor forståelse for, at vi må finde løsninger i en tid og situation, hvor vi er pålagt en del begrænsninger. Når vi således taler tingene igennem i telefonen, så får vi afklaret de lokale udfordringer på meget fornuftig vis. Men vi har noteret os et behov for at forstå argumenterne for f.eks. aldersbegrænsningen i denne fase af genåbningen af atletikken.

Først og fremmest skal vi understrege, at det er en svær situation og balancegang for os alle i atletikken i denne tid. Vi var mange, der havde håbet og troet, at forsamlingsforbuddet på de max 10 personer var blevet hævet i forrige uge, hvilket det ikke blev. Og på den vis er vi reelt udfordret på at afholde atletik-stævner, når vi også skal tage højde for at den givne konkurrence-gruppe skal tælle dommere/ officials samt tilhørende trænere (og evt. forældre eller tilskuere, der måtte kigge på).

Dernæst er vi nødt til at forholde os til de sundhedsmæssige anbefalinger vedr. at vi skal sørge for at holde grupperne på stadion skarpt adskilte … og det er reelt en vanskelig øvelse ift. atletikken. Det er jo naturligt for os, at vi bevæger os rundt på stadion, og derfor er dette en restriktion, som reelt strider mod dét, som i øvrigt er naturligt i vores verden.

For det tredje er vi bekendte med, at der er klubber, der først for ganske nylig har fået adgang til stadion og dermed træning. Der er også klubber, hvor der har være træning i noget tid, men hvor det mest har været selvorganiseret træning. Blot for at sige, at vi fra Dansk Atletiks side til enhver tid vil prioritere at vi først kommer i gang med træningen, og dernæst skal vi i gang med konkurrence-aktiviteten. Det er et princip, der i særlig grad er vigtigt ift. vores yngste medlemmer, og derfor har vi valgt at indføre en nedre grænse for denne indledende genåbning af vores konkurrenceaktivitet. 

For det fjerde er vi Dansk Atletik bevidste om, at der politisk (i regeringen og blandt folketingets øvrige partier) i lang tid har været en nervøsitet for at genåbningen af idrætten generelt, vil medføre en større smittespredning. Fra DIF lyder der også kraftige opfordringer til, at vi p.t. IKKE går ud og presser grænserne for, hvad vi åbner for. Og fra Dansk Atletiks side har vi valgt at følge en faseinddelt genåbning, som netop tager afsæt i et forsigtighedsprincip, hvor vi gradvist åbner mere op.

For det femte forsøger vi helt overordnet at levere nogle retningslinjer, som sikrer vores klubber overfor myndighederne ift. det skrappe forsamlingsforbud på max 10 personer. Vi er jo reelt mere end 10 personer inde på vores respektive stadions. Derfor skal de atletik-specifikke retningslinjer være en sikkerhed for, at atleter og trænere ude i klubberne IKKE risikerer at få bøder af politiet pga. tvivl om, hvorvidt de er forsamlet mere end 10 personer i en gruppe

Med håbet om at denne uddybning giver en forståelse for hele situationen, og de mange hensyn som Dansk Atletik er nødt til at tage i denne tid. Mens denne klumme blev skrevet, var der endda politiske drøftelser af, om fase 3 genåbningen af det danske samfund skal fremrykkes til d. 1. juni, blot for at sætte i perspektiv, at det er vanskeligt at planlægge ret meget frem i tiden i denne periode. Hvorom alting er, tror og håber vi på, at fase 3 genåbningen af vores atletik-aktiviteter pr. d. 8. juni 2020, kan komme tæt på en såkaldt ’normal-situation’ for mange af vores aktiviteter. Vi kan ikke forvente, at vi slipper helt for visse restriktioner fra myndighederne og politisk side, men vi tror på, at vi kan justere vores atletik-specifikke retningslinjer på en måde, så vi mere bredt kan genåbne atletikken for alle vores målgrupper.

 

/Bo B. Overgaard, Elitechef

25. maj 2020

 

Læs flere klummer her. 

© Copyright Dansk Atletik Forbund