Loading...

ANTI DOPING

Orientering om dopingkontrollen under genåbningen af idrætten

25. maj 2020 · Christian Jørn

Dopingkontrollen har været berørt af COVID-19 Coronavirussen, og der skal fortsat tages forholdsregler når kontrollen sker. Læs meddelelse om hvordan det kan foregå fra Anti Doping Danmark her.

I takt med at genåbningen af vores samfund generelt og i idrættens specifikt har Anti Doping Danmark netop orienteret alle specialforbund om, at kontrolindsatsen ligeledes genoptages. I takt med at vores konkurrenceaktiviteter så småt er i gang igen, skal alle stævnearrangører derfor være opmærksomme på, at der kan komme uanmeldte besøg fra Anti Doping Danmark.”, er beskeden er fra Dansk Atletiks Elitechef, Bo B. Overgaard. Læs meddelelsen fra Anti Doping Danmark nedenfor.

___________________ 

/Nedenstående er en gengivelse af brev fra Anti Doping Danmark.

Kære forbund.

I takt med at Danmark og idrætten lukker op efter COVID-19 øger Anti Doping Danmark tilsvarende sine dopingkontrolaktiviteter i indsatsen for ren træning og fair konkurrence.

I den kommende tid vil de forskellige idrætters træning og konkurrence løbende åbne op for aktivitet igen. I den forbindelse skal klubber og konkurrence- og eventarrangører være opmærksomme på, at Anti Doping Danmarks dopingkontrollanter kan komme forbi til dopingkontrol.

Dopingkontrol foregår som altid uanmeldt, medmindre der er tale om bestilt kontrol ved arrangementer. Anti Doping Danmark gør opmærksom på, at ved dopingkontrol skal klubben eller arrangøren kunne skaffe dopingkontrollanten adgang til et lokale og toilet som andre ikke benytter.

Anti Doping Danmark er opmærksom på, at mange idrætsfaciliteter er helt eller delvist lukket af for aktive mv. pga. COVID-19, men af hensyn til udøverne, der bliver udtaget til dopingkontrol, er det nødvendigt at få adgang til et særskilt lokale og toilet ved dopingkontrollen. Det kan være en ansvarlig ved faciliteten med nøgle som kan skaffe adgang til et lokale i faciliteten eller lignende. I forhold til dopingkontrolproceduren er der ud over den almindelige hygiejne ved dopingkontrol indlagt nogle ekstra forholdsregler, der har til formål at beskytte såvel udøver som dopingkontrollant mod eventuel smitte.

Dopingkontrollen beror som altid på en risikovurdering, og f.eks. er eliteidrætten genstand for en større kontrolindsats end breddeidrætten. Dette gælder også i nuværende situation. Fra Anti Doping Danmarks side vil vi bede dit forbund være behjælpelig med at formidle dette budskab ud til relevante klubber og konkurrence- og eventarrangører.

Har man spørgsmål er man velkommen til at kontakte Anti Doping Danmark på e-mail kontakt@antidoping.dk eller telefon +45 43 26 25 50.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund