Loading...

Foto: Andrea Hoffmann

ORGANISATION

Ny direktør for Dansk Atletik

30. juni 2020 · Christian Jørn

Efter godt tre måneder som konstitueret direktør tiltræder den 61-årige Torben Dan Pedersen den 1. juli stillingen som adm. direktør for Dansk Atletik.

Med en baggrund som aktiv atletikudøver, træner, bestyrelsesmedlem og en karriere inden for kommunikation i både private og offentlige virksomheder samt forskellige interesseorganisationer, er grundlaget i orden for at føre Dansk Atletik videre. Torben har været ansat i Dansk Atletik de seneste knapt tre år som chef for Skole OL og senest som underdirektør. 

Det har været vigtigt for os i bestyrelsen, at den nye direktør skal rumme virkelig mange kompetencer,” siger Dansk Atletiks formand Karsten Munkvad. Han fortsætter: ”Vi står med et historisk stort underskud efter et succesrigt men økonomisk fejlslagent verdensmesterskab i cross sidste år. Det skal genoprettes. Samtidig skal flere års meget stærke fokus på at arrangere events som Royal Run og Copenhagen Half balanceres med en lige så stærk satsning på vækst af atletikken. Det skal ske gennem udvikling af vores medlemsforeninger. Samtidig skal den positive udvikling, dansk eliteatletik er inde i, fortsætte og yderligere udvikles. Det er en stor og kompleks opgave, som vores nye direktør skal stå i spidsen for. Og økonomi kommer til at spille en stor rolle. Derfor har det været vigtigt for os, at den nye direktør også har erfaring fra kommercielle virksomhed.

 

VI SKAL VÆRE FLERE

Dansk Atletiks bestyrelse arbejder i øjeblikket med en plan for de kommende års udvikling. For på trods af de aktuelle økonomiske udfordringer, er der store planer for atletikken. ”Vi skal være flere. Så enkelt kan det siges,” fortsætter Dansk Atletiks formand. ”Og med flere mener jeg flere i alle positioner: Flere medlemmer. Flere atleter. Flere trænere. Flere ledere. Flere klubber. Og flere topatleter. Atletik er den grundlæggende idræt, og det skal vi kommunikere og nyttiggøre til vores fordel. Her kommer Torben til at spille en central rolle i – sammen med den øvrige ledergruppe og medarbejderne på kontoret – at nå disse mål.”

 

EKSEKVERING

Som en del af udviklingsplanen for forbundet arbejdes der på større robusthed og kontinuitet i den politiske ledelse. Formand og næstformand kommer derfor til at udgøre et ”formandskab” der fordeler de mange forskellige opgaver imellem sig. Bent Jensen, DAF’s næstformand udtaler:

Atletik er en idræt, hvor resultaterne betyder fantastisk meget. Alt bliver målt og registreret. Det skal vi nu overføre til den måde, vi arbejder på i forbundet. Vi er i gang med at opstille en række konkrete mål, hvor vi punkt for punkt dokumenterer de resultater, der indfrier vores mål. Med Torbens baggrund som konsulent i private kommunikationsvirksomheder er det en arbejdsform, som han kender til – og hvor han kan bidrage med sine erfaringer og inspirere vores miljø. I Dansk Atletik skal vi blive bedre til at eksekvere og levere de resultater, som vi siger, vi vil levere. Gør vi det, så lykkes vi.

Torben siger selv: ”Jeg kan ærligt sige, at det her ER drømmejobbet. Jeg har dyrket atletik i mere end 50 år. Og jeg har efterhånden indsigt i stort set alle områder af sporten. Det er en kæmpe fordel, når vi skal arbejde med at indfri det potentiale, som atletikken har. De kommende år skal der ikke blot udvikles nye tilbud – ikke mindst til klubberne. Der skal også implementeres, så alle i atletikfamilien kan mærke, at der sker noget. Heldigvis er jeg ikke alene. Vi har allerede etableret en stærk ledergruppe med administrationschef Helle Nielsen, elitechef Bo Overgaard og Katrine Gribel Vorum, som er leder af eventafdelingen.”

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

  • Karsten Munkvad, formand: 4025 1464
  • Torben Dan Pedersen, adm. direktør: 2049 6441

© Copyright Dansk Atletik Forbund